Arbeidstilsynet mottar årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift.
Arbeidstilsynet mottar årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift.

Slik kan ulykker med lift forebygges

De siste årene har det blitt vanligere å bruke personløfter, også kalt lift, til arbeid i høyden, men det er risikofylt arbeid. Årlig mottar Arbeidstilsynet tre til fire ulykkesmeldinger etter bruk av lift.

Personløftere er utformet for å gjøre det tryggere å arbeide i høyden. Samtidig mottar Arbeidstilsynet årlig flere meldinger om ulykker knyttet til personlift. De vanligste ulykkene skyldes fall fra plattform, klemming, velt, påkjørsler, mekaniske feil og elektrisk sjokk. 

Med god planlegging og riktig bruk kan man imidlertid unngå mange ulykker, skriver Arbeidstilsynet i en pressemeldig. De råder derfor om å bruke bruksanvisningen til personliften, og minner om at personløftere på det norske markedet ikke er laget for på- og avstigning i oppreist posisjon.

Gir råd for trygg bruk

Videre påpeker de at regelverket stiller krav til arbeid i høyden generelt, og at Arbeidstilsynet gir særskilt veiledning om trygg bruk av personløfter. 

Veiledningen er rettet mot de som skaffer lifter, de som leder arbeidet med lifter og de som bruker lifter. Den er oppdatert etter innspill fra blant annet Personløfterforeningen (PLF), Regionale verneombud (RVO) i bygg og anleggsbransjen og Samarbeid for trygghet i bygg og anlegg (SfS BA) samt på bakgrunn av bestepraksis.

Arbeidsgiver har ansvaret

Arbeidstilsynet påpeker videre at det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for trygg bruk, og at de blant annet skal passe på følgende:

  • At arbeidet er godt planlagt og risikovurdert
  • At liften og annet arbeidsutstyr er CE-merket og godkjent for arbeidet som skal gjøres
  • At bruksanvisningen til produsenten er tilgjengeleg
  • At alle som bruker liften har fått nødvendig opplæring
  • At liften er kontrollert og vedlikeholdt, og at dette er dokumentert

Fraråder å jobbe alene

Arbeidstilsynet anbefaler også at ingen jobber alene. 

– Ofte ser vi at personer som har vært i ulykker der personløfter er involvert, har måttet vente på hjelp fordi de har jobbet alene. Derfor anbefaler vi at arbeidsgiver utpeker en arbeidsleder som kan planlegge, kontrollere og overvåke arbeidet. Arbeidsleder skal også kunne hjelpe til med trygg evakuering og redning dersom det blir nødvendig, heter det i pressemeldingen.