Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.  Foto: Javad Parsa / NTB

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen vil øke rammen for overtredelsesgebyr til 6 millioner kroner

Regjeringen foreslår en kraftig økning i maksbeløp for overtredelsesgebyr som Arbeidstilsynet kan gi, slik de varslet i fjor høst.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven.

– Målet er å forsterke innsatsen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet i næringslivet, skriver regjeringen i en pressemelding.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier lovbrudd aldri skal lønne seg.

– Useriøse virksomheter skal ikke kunne tjene på å bryte loven, fordi maksbeløpet for overtredelsesgebyr er for lavt. Da må vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, sier Brenna i meldingen.

– Kan ha store konsekvenser

I dag kan Arbeidstilsynet gi gebyrer på opp til 1,8 millioner kroner. Regjeringen ønsker å øke dette til 50 G, eller nesten 6 millioner kroner med dagens sats. Alternativt skal Arbeidstilsynet kunne gi gebyr på inntil 4 prosent av virksomhetens omsetning.

– Arbeidslivskriminalitet kan ha store konsekvenser for arbeidstakere, folk og samfunnet. Det er viktig at den øvre rammen for overtredelsesgebyr i arbeidsmiljøloven settes så høyt at straffen reflekterer dette, forteller Brenna.

Rekordmange overtredelsesgebyr

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at det i 2023 ble ilagt rekordmange overtredelsesgebyr.

De mest alvorlige sakene skal fortsatt anmeldes og følges opp i det ordinære straffesporet av politiet og påtalemyndigheten.

– Det er viktig at alvorlig arbeidslivskriminalitet behandles som kriminalitet. En økning av gebyrtaket styrker verktøyene til Arbeidstilsynet, og det kan ha en preventiv effektiv. De mest alvorlige sakene skal fortsatt følge et ordinært straffespor. Slik blir dette et solid løft for det seriøse arbeidslivet, sier Brenna.