<p></p><p>Kanskje ser Majorstua stasjon slik ut om noen år? Illustrasjon: Pir II</p>Reisetorget bak Majorstuhuset. Illustrasjon: Pir IIOppgang til Vinkelgårdkvartalet. Illustrasjon: Pir IIToghall med plattform. Illustrasjon: Pir IIOppgang til Vinkelgårdkvartalet. Illustrasjon: Pir IIOppgang fra plattform til mesanin. Illustrasjon: Pir II

Slik kan Majorstua stasjon se ut i 2027 - Sporveien og Ruter tror på milliardbesparelse med nye planer

En ny Majorstua stasjon til over fem milliarder må på plass før en ny sentrumstunnel bygges og den bør stå klar til åpningen av Fornebubanen, mener Sporveien og Ruter. De tror de kan spare en milliard med nye stasjonsplaner og anslår at et frigjort område på dagens stasjon kan bære en utbygging på 100.000 kvadratmeter.

Utviklingssjef for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Knut Wisthus Johansen.

Fredag inviterte Sporveien og Ruter rådgiverbransjen til dialogkonferanse om ny sentrumstunnel for t-banen gjennom Oslo og ny t-banestasjon for Majorstua stasjon.

Sporveien og Ruter ønsker å legge trykk på utbyggingen av Majorstua stasjon slik at de kan oppnå maksimal effekt av de alle de kommende utbyggingene som står for tur i t-banenettet.

– Vi ønsker å løfte frem Majorstua stasjon fordi vi mener det er logisk at Fornebubanen og Majorstua stasjon kommer samtidig og at man deretter bygger ny sentrumstunnel. På den måten kan Fornebubanen, når den står ferdig, gå direkte inn på en nybygd Majorstua stasjon, sier utviklingssjef for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Knut Wisthus Johansen.

Det betyr i tilfelle at man må sette full fart på Majorstua-planene. Fornebubanen har nemlig planlagt byggestart 2020 og skal etter planen stå ferdig 2026/2027.

– Ja, vi må komme i gang dersom vi skal klare det løpet som vi anbefaler. Men vi tror vi har politikerne med oss på dette, sier han til Byggeindustrien.

5,25 milliarder

Sporveien og Ruter har allerede sett på flere alternativer og løsninger for en ny Majorstua stasjon.

I reguleringsplanen for Fornebubanen er det bakt inn planer for en toplansløsning for stasjonen på Majorstua.

Denne er dog lagt inn med flere forbehold fra politikernes side, og de innledende arbeidene til Sporveien og Ruter viser at det kan være betydelige summer å spare på å velge en ettplansløsning i stedet.

– Vi har sett på to ulike ettplansstasjoner, en grunn variant og en senket variant. Den billigste er den grunne løsningen. Den vil koste rundt 5,25 milliarder kroner. Den senkede ettplansløsningen har en prislapp på rundt 5,7 milliarder, mens den billigste toplansløsningen vi har på bordet ligger på 6,7 milliarder, sier Johansen.

Løsningen som er lagt inn i dagens reguleringsplan er en toplansløsning der Sognvannsbanen er nedgravd.

Dette er det dyreste og mest tidkrevende alternativet med kostnad på rundt åtte milliarder og en byggetid på syv år.

– Med en ettplansløsning klarer vi å kutte ned byggetiden til 5,5 år, og vi mener også at risikoen i byggeperioden er langt lavere når det gjelder skader på eksisterende bygningsmasser. I tillegg vil en slik løsning gi kortere stengeperiode i driften av t-banen når man kobler det nye anlegget på det gamle, sier Johansen.

100.000 kvadratmeter

Uavhengig om det blir toplans- eller ettplansløsning, så vil et areal over dagens stasjon åpnes opp og frigjøres til et stort byutviklingssprosjekt i hjertet av Majorstua.

Sporveien mener stasjonstomta er så stor at den vil kunne bære en utbygging på 100.000 kvadratmeter.

– Uavhengig av hvilken stasjonsløsning vil velger, så vil vi kunne frigjøre et stort areal over der dagens stasjon og skinner ligger. Alle alternativene vi har sett på, både ettplans- og toplansløsninger, er likeverdige over terrenget, sier Johansen.

– Dette er en svært attraktiv tomt. Hvor mye anslår dere at tomta er verdt for dere i kroner og øre?

– Jeg tror ikke vi skal spekulere i summer nå, men at salg av tomt blir økonomisk viktig for oss, er det ikke tvil om. Dette er en tomt som det finnes svært få av i Oslo. Den ligger midt i smørøyet på Majorstua, så den regner vi er med er veldig attraktiv for både næring og bolig, sier Johansen.

– Og når står en ny Majorstua stasjon ferdig?

– Vi har tro på 2027-2028, sier han.

Godt samarbeid

Hanna Rachel Broch er utbyggingssjef i Sporveien. Hun er fornøyd med at rundt 70 deltakere fra rådgiverbransjen deltok under dialogkonferansen fredag. Klikk på bildet for større versjon.

Sporveien fikk nylig byggherreansvaret for t-baneutbyggingen og skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging.

Parallelt jobber Ruter med reguleringsplan og konseptvalgutredning.

Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien sier arbeidet skjer i tett samarbeid mellom de to partene.

– Vi har jobbet sammen en stund allerede og er avhengig av å jobbe godt sammen fremover for å få til et godt samarbeid i den fasen som vi nå skal inn i. Dersom vi skal få til en god regulering, så må man også tenke på selve anleggsgjennomføringen – spesielt når man skal bygge midt i byen. Det er nesten som at forprosjektet må gå først, så kan man følge på med reguleringen. Det er tanken bak det tette samarbeidet, sier Broch.

Hun er også opptatt av å få en tidlig og god dialog med bransjen i de krevende utbyggingsprosjektene.

– Vi starter med rådgiverne nå i første fase. Vi ønsker å gi dem god tid, slik at de kan få best mulig grunnlag når de skal sette seg inn i prosjektet. Om ett års tid kan det også bli mulig å koble på entreprenørene i denne samtalen, sier Broch.

Sentrumstunnel og signalanlegg

I tillegg til presentasjonen av planene for ny Majorstua stasjon, fikk bransjen også informasjon om den nye sentrumstunnelen.

Kapasiteten i fellestunnelen gjennom Oslo sentrum er allerede fullt utnyttet. En ny tunnel er sentral i å bygge kapasitet for fremtiden, og en forutsetning for at veksten i transportbehovet skal kunne skje kollektivt.

Parallelt med prosjektene om Majorstuen stasjon og ny sentrumstunnel, pågår anskaffelsen av nytt signal- og sikringssystem med CBTC-teknologi og forberedelsene til bygging av Fornebubanen.