Illustrasjonsfoto: Boligprodusentenes Forening

Slik kan koronaviruset påvirke overtakelsen av nye boliger

Boligprodusentenes Forening henvender seg til boligkjøperne for å skape oversikt i en uoversiktlig virussituasjon.

«Fordi mange nå er usikre på hvordan det vil gå med levering av den bestilte boligen, henvender vi oss direkte til deg som boligkunde», skriver Boligprodusentene i en melding på sine nettsider fredag.

I meldingen skriver foreningen at de blant annet regner med summen av smitteverntiltakene vil kunne føre til forlenget byggetid ut over det som boligkjøperne har avtalt. I tillegg må man regne med at håndverkere kan ha økt sykefravær i perioden, og det kan oppstå stans i leveransene av enkelte byggevarer.

For boliger som er kommet langt i byggeprosessen vil det kunne bli aktuelt å overlevere disse på unntaksvilkår, skriver de videre.

Her kan boligkjøperne ta over boliger hvor mindre vesentlig arbeid gjenstår. Kjøperne kan da betale avtalt vederlag med fratrekk for gjenværende arbeid, og så kan dette utbedres av leverandøren så snart arbeidskraft og byggevarer er tilgjengelig.

Ved forsinket overlevering vil boligkjøperne motta et formelt varsel utformet som krav om fristforlengelse, i tråd med boligoppføringsloven.

Når en eventuell forsinkelse henger sammen med omstendighetene knyttet til korona-situasjonen, vil ikke boligkjøper få dagmulkt etter ordinære regler i loven. Årsaken til dette er vilkåret i loven om tilleggsfrist etter § 11 bokstav c, om hindring utenfor entreprenørens kontroll. Myndighetenes smitteverntiltak er utenfor boligleverandørens kontroll, og dermed vil bestemmelsen over gjelde i dagens situasjon, heter det i meldingen fra Boligprodusentene.