Administrerende direktør Hans Fredrik Wittusen i Blastr Green Steel.
Administrerende direktør Hans Fredrik Wittusen i Blastr Green Steel.

Skulle egentlig til Gildeskål – bygger grønt industrianlegg i Storbritannia i stedet

Det blir ingen milliard-investering i fabrikk for jernmalmpellets i Nordland likevel. Nå har Blastr Green Steel signert intensjonsavtale med Redcar Bulk Terminal om å utforske mulighetene for en pelletfabrikk i Teesside i Storbritannia.

I mars i år meldte Byggeindustrien at Blastr Green Steel hadde planer om å investere i en fabrikk for å produsere jernmalmpellets i Gildeskål kommune i Nordland. Fire måneder senere har produsenten gjort en helomvending. 

Blastr Green Steel  har signert en intensjonsavtale med Redcar Bulk Terminal (RBT) i Teesside i Storbritannia, for å undersøke muligheten for at Blastrs nye pelletfabrikk kan etableres hos RBT for å levere råmateriale til Blastrs stålverk som er under utvikling i Inkoo i Finland.

– RBT er en attraktiv lokasjon, som gir oss tilgang på dypvannskai, god nett-tilkobling og relevant infrastruktur. Teesside som industriområde gir muligheter for synergier med andre virksomheter innen grønn industri, inkludert prosjekter innen havvind, hydrogen og utvikling av industriklyngen Net Zero Teesside, sier administrerende direktør i Blastr Green Steel, Hans Fredrik Wittusen, i en pressemelding.

– RBT vil veldig gjerne ha prosjektet på vårt område, som ligger rett ved havnen. Dette er en mulighet til å tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft, og byggingen av et moderne pelletanlegg vil bidra til en fornyelse og utvikling av området og havnen, kommenterer Shaun Casey, General Manager i RBT.

Blastr annonserte i mars i år at de har sett på mulighetene for å etablere pelletfabrikken i Gildeskål kommune i Norge. Denne prosessen er nå satt på hold etter at norske myndigheter har bekreftet at Blastr ikke vil få tildelt nettkapasitet innenfor den nødvendige tidsrammen for prosjektet. Blastr jobber derfor med å utvikle alternative lokasjoner for sin pelletfabrikk, både i Norge og i Storbritannia.

Redcar Bulk Terminal havn i Teesside i Storbritannia.
Redcar Bulk Terminal havn i Teesside i Storbritannia.

Blastr planlegger å beslutte lokalisering av pelletfabrikken i andre halvår av 2023 for å igangsette detaljert prosjektering og prosesser for å få nødvendige tillatelser til å starte bygging. Blastr forventer å ta investeringsavgjørelsen for fabrikken, estimert til mellom tolv og 14 milliarder i 2025, med en tentativ plan om å starte produksjon i 2027. Driften knyttet til fabrikk og havn vil sysselsette rundt 150 personer, i tillegg til å gi mange indirekte arbeidsplasser og store økonomiske ringvirkninger i Teesside-regionen, heter det i pressemeldingen.