Administrerende direktør Hans Fredrik Wittusen i Blastr Green Steel.
Administrerende direktør Hans Fredrik Wittusen i Blastr Green Steel.

Vil bygge grønt industrianlegg til 10 milliarder i Gildeskål

Blastr Green Steel planlegger å investere i en fabrikk for å produsere jernmalmpellets i Gildeskål kommune i Nordland.

– Verden trenger voldsomme mengder stål. Men samtidig gjør de tradisjonelle kullbaserte prosessene at stålproduksjon er en av de største kildene til klimagassutslipp. Stålindustrien står for omtrent 8 prosent av globale CO2-utslipp, ettersom ett tonn produsert stål skaper rundt 2 tonn CO2. Avkarboniseringen av stålproduksjon er en nøkkelfaktor for den grønne omstillingen, sier administrerende direktør Hans Fredrik Wittusen i Blastr Green Steel i en pressemelding.

Anlegget er planlagt plassert på Saura i Gildeskål kommune. Her vil jernmalm omdannes til såkalte «direkte reduksjons pellets», som brukes som råvare for grønn stålproduksjon. Nødvendig kraft for å drive prosessen vil være basert på vannkraft, og Blastr er nå i diskusjoner om langsiktige kraftkontrakter. Beliggenheten anses som gunstig siden den vil ha en isfri havn med god tilgang til jernmalm sjøveien via Norskehavet.

10 milliarder kroner

Anlegget vil ifølge pressemeldingen omfatte 120 arbeidsplasser i driftsfasen, i tillegg til betydelig indirekte sysselsetting og økonomiske ringvirkninger for kommunen og regionen. Investeringene er anslått til i overkant av 10 milliarder kroner.

Pelletfabrikken på Saura vil levere råmateriale til Blastrs grønne stålverk i Finland, hvor kull erstattes med grønt hydrogen i stålproduksjonsprosessen. Samlet vil dette være en av Nordens største industrietableringer, ifølge meldingen. Pellets fra Gildeskål vil være en viktig del av Blastrs verdikjede for grønt stål, hvor målet er å redusere CO2-utslippene fra stålproduksjonen med 95 prosent.

Grønt stål

– Det planlagte pelletanlegget i Gildeskål vil forsyne Blastrs produksjon av lavkarbon, grønt stål i Finland, samt et betydelig og voksende verdensmarked for direkte reduksjons pellets. Derfor vil dette prosjektet være en viktig bidragsyter til å dekarbonisere den globale stålproduksjonen, sier Wittusen i meldingen.

En endelig investeringsbeslutning forventes i 2025, forutsatt nødvendige tillatelser og avtaler. Anlegget er foreløpig planlagt å starte produksjon i 2028.