De fire studentene hentet mange gode erfaringer med 3D-armering.

Skriver bacheloroppgave om 3D-armering

En gruppe studenter fra Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad har fått skrive bacheloroppgaven sin for Multiconsult Fredrikstad om 3D-armering og har modellert deler av Ørebekkstunnelen.

Studentene Joakim Tangen, Lars Amund Wiersholm, Madelén Eriksen og Susanne Skretteberg Andersen studerer til å bli byggingeniører ved HiØ, og etter tre år skal de endelig nå målet og levere sin bacheloroppgave innenfor fagområdet konstruksjonsteknikk 7. juni.

– I begynnelsen av året kom vi i kontakt med Multiconsult gjennom en foreleser som jobber i firmaet. Han var meget behjelpelig og ga oss flere valgmuligheter da vi skulle velge oppgave, som endte opp med å bli om 3D-armering i samferdselskonstruksjoner, sier Tangen, Wiersholm, Eriksen og Skretteberg

– 3D-armering er fremtiden
3D- armering er en spesifikk del av det som er kjent som BIM, altså Building Information Modeling. BIM er en måte å tegne et bygg i 3D og optimalt sett inneholde absolutt all informasjon om bygget, alt fra armering til hvilken type vinduer som blir brukt.

Av Multiconsult fikk de 2D-tegninger fra Ørebekkstunnelen som de kunne bruke til å modellere deler av tunnelen i 3D med armering. Dette og intervjuer med forskjellige aktører som har vært involvert i Østfoldbadet (et prosjekt Multiconsult leverte i 3D) og Ørebekkstunnelen har vært hoveddelen av oppgaven.

– I intervjudelen av oppgaven kom vi i kontakt med mange forskjellige ledd i byggebransjen, alt fra jernbindere til prosjektledere. Her opplevde de at alle er positive til 3D-armering, til og med de som har jobbet med 2D siden 80-tallet og elsker å ha ting på papir. Dette er lovende for en fremtid med 3D-armering, sier studentene.

Expo
Bachelorgruppen sier de har fått veldig god oppfølging både fra veileder ved Multiconsult og Høgskolen i Østfold, og er veldig fornøyde med resultatet og læringsutbyttet av oppgaven. Begge deler vil de presentere på Expo som arrangeres på Høgskolen 17. og 18. juni.