Det blir skriftlig høring om norsk anleggsbransje i Stortinget. Den muntlige høringen ble avlyst på grunn av koronaviruset.Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Skriftlig høring om norsk anleggsbransje i Stortinget: - Krisen gjør forslaget enda mer aktuelt

Den muntlige høringen i Stortinget om norsk anleggsbransje ble avlyst på grunn av koronaviruset. Nå blir høringen gjennomført skriftlig i stedet.

- Selv om vi er inne i en krevende tid hvor mange er akutt opptatt av koronakrisen, håper jeg det vil komme inn høringsinnspill. Vanskelige tider viser oss hvor viktig det er å ha ressurser og kompetanse på ulike fagfelt innenfor egne grenser, så krisen gjør forslaget om å styrke norsk anleggsbransje enda mer aktuelt, sier Senterpartiets stortingspolitiker Siv Mossleth til Byggeindustrien.

Bakgrunnen for høringen som nå blir gjennomført skriftlig, var et representantforslag fra fem stortingsrepresentanter fra Senterpartiet om å bygge opp under konkurransekraften til den norske anleggsbransjen.

Senterpartiet ønsker at Stortinget skal be regjeringen sørge for at Statens veg­vesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og offentlige byggherrer prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.

Frist for innspill fra høringsinstansene er 26. mars. Dette ble bestemt i mandagens møte i transportkomitéen, hvor flere deltok via Skype eller telefon.