Skiftesamling mandag

Førstkommende mandag kl. 13 er det skiftesamling etter konkursen i Brusletto Maskin AS. Camilla Rogstad ved advokatfirmaet Kvale & CO ANS Advokater i Oslo sier til Byggeindustrien at dette er en omfattende sak.

Man nå har stor pågang både fra ansatte som har lønnskrav og fra kreditorer som har penger utestående. Til mandag skal det lages en første rapport som summerer opp status. I denne forbindelse må man også gå gjennom alle leasingavtaler og alle andre avtaler samt å få oversikt over hvilke verdier og hvilke utestående det er i selskapet. I følge Rogstad samarbeider man tett med panthaver i denne saken. Tom Hugo Ottesen er bobestyrer, men i og med at dette er en så vidt omfattende sak, har advokatkontoret dannet et eget team. I et større intervju med Dagens Næringsliv retter Knut Brusletto et sterkt angrep mot DNB Nor-systemet som i følge ham har ødelagt 100 arbeidsplasser. Så lenge Gjensidige Nor Hønefoss var bankforbindelse var det ikke problemer, men problemene ble overskuelige etter at folk fra DnB blandet seg i saken.. Da banken stengte kontoen 14. juli hadde innehaverne ingen annen utvei enn å gå til oppbud 28. juli. Gjelden skal ved konkurstidspunktet være 110 millioner kroner, mens eiendeler er oppgitt til 106 millioner kroner. Banken har sikret seg med pant i både fordringer, varelager og maskiner. Brusletto har til DN sagt at gjeld og øvrige engasjement i DNB Nor er på 15 millioner kroner. Brusletto Maskin AS hadde en rekke datterselskaper som også nå blir dratt med. Eneste unntaket er Brusletto Maskin Geilo AS som er et mindre selskap. Brusletto Maskin disponerte mellom 45 og 50 anleggsmaskiner og knuserverk. Mye av det meste er moderne maskiner bl a fra Moxy, Caterpillar og Hitatchi for å nevne noen kjente merker. Brusletto Maskin var nå i avslutningen av flere store prosjekter, bl.a gjelder det Lidl-tomta på Vinterbro hvor tyske FC Trapp har vært hovedentreprenør og E6 for NCC. I flere saker er det diskusjon om sluttoppgjør som følge av endringer mv og penger er blitt holdt tilbake. Det har selvsagt også bidratt negativt for Brusletto Maskin AS. Ellers var Brusletto Maskin AS engasjert som underentreprenør for NCC i forbindelse med bygging av to nye fjellhaller (hall 13 og 14) for Norzink i Odda. Allerede tirsdag 3.- august hentet leasingselskapet ut to anleggsmaskiner fra fjelltunnelen. Prosjektleder Trygve Sæbø i NCC Construction sier til Hardanger Folkeblad at fjellhallene vil bli ferdigstilt i følge kontrakt det vil si 1. desember i år og 1. november 2005. Brusletto hadde ikke bare kontrakt på sprengning av fjellhallene. Selskapet hadde også en langvarig kontrakt frem til 31. desember i 2010 om overtakelse av alle steinmassene. Det var søkt om etablering av et større knuseverk. Steinen skulle da bearbeides videre og selges i stedet for å bli kjørt rett i Sørfjorden. De aller fleste ansatte har fått tilbud om ny jobb. Brusletto Maskin AS var kjent for å ha mye dyktige anleggsfolk og maskinkjørere og slike folk er det stor rift om nå. I neste utgave av Byggeindustrien kommer vi tilbake med et eget intervju med Knut Brusletto om det som har skjedd. Brusletto Maskin AS har vokst formidabelt de siste årene. Allerede i oktober i fjor startet eierne arbeidet med å refinansiere selskapet. Bl a har man kun hatt en arbeidskapital på fem millioner kroner. Det gjorde at man fikk betalingsproblemer. Banken var imidlertid ikke villig til å gi bedriften den nødvendige tid for å få refinansieringen på plass. Knut Brusletto understreker at han på ingen måte har beriket seg i denne saken, og han ønsker alle sine forretningsforbindelser lykke til videre. Han er også innstilt på å bidra til at kreditorene får mest mulig dekning.