Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Skatt på vindkraftanlegg på land fra 2024

Regjeringen legger fram et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Den omdiskuterte ordningen trer i kraft fra nyttår.

– Forslaget skal sikre fellesskapet en større andel av verdiene i vindkraftnæringen, heter det i en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen foreslår en effektiv skattesats på 35 prosent, og dette får virkning fra 1. januar 2024.

Egentlig skulle grunnrenteskatten hatt virkning fra 2023, men ble utsatt etter innspill i høringsrunden.

– Vertskommunene kommer bedre ut. Staten vil den første tiden kun ha marginale inntekter, blant annet på grunn av romslige overgangsordninger for næringen, heter det videre.

– Det er en lang og god tradisjon i Norge at verdier som skapes med våre felles ressurser, også kommer fellesskapet til gode. Det er en tradisjon som har tjent landet godt. Derfor mener regjeringen det er rett å innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Minst halvparten av inntektene skal gå til kommunene. Dette oppnås gjennom økt produksjonsavgift og ekstra bevilgning i år med høy grunnrente.

– Etter en grundig høring har vi landet på en god grunnrenteskatt. Regjeringen har lyttet til innspillene som har kommet, og vi foreslår en lavere skattesats og romsligere overgangsordninger for anlegg som allerede er bygd ut. Regjeringen legger også vekt på at vertskommunene skal sitte igjen med en rimelig andel av grunnrenten når de legger til rette for vindkraft, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.