Administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge.

Skanska varsler at satsingen på lærlinger kan stå for fall

– Hvis ikke våre kunder og politikere er interessert i å bevare den norske fagkompetansen, så ser vi det ikke som Skanskas oppgave å sørge for at de beholder den.

Det sier administrerende direktør Ståle Rød i Skanska Norge til Byggeindustrien dagen etter at det ble kjent at Skanska sier opp mellom 70 og 110 norske anleggsarbeidere. Nå mener han at den norske modellen med utvikling av egen fagkompetanse gjennom lærlinger ikke lenger står seg i dagens konkurransesituasjon.

– Så dette kan få konsekvenser for lærlingordningen deres?

– Ja, på sikt kan dette få konsekvenser på vår satsing på norske lærlinger. Vi ser at vi i dagens marked ikke evner å konkurrere med egen fagkompetanse. Derfor må vi gjøre tilpasninger til konkurransesituasjonen, og det gjør vi nå, svarer den norske Skanska-sjefen.

De siste årene har konkurransen om store norske anleggskontrakter hardnet til, og stadig flere av disse har gått til store utenlandske entreprenører. Ofte med store prisforskjeller på hva tilbyderne er villig til å gjøre jobben for.

– Bakgrunn hvorfor vi sier opp er en overkapasitet i forhold til konkurransesituasjonen vi opplever nå og vår evne til å ta en posisjon i det norske anleggsmarkedet. Vi har tapt en del prosjekter til virksomheter som driver etter en helt annen operasjonsmodell enn vår. Vi oppfatter at det må være element knyttet til konkurransekraft i vår egenproduksjon som er årsaken til dette, og det er derfor vi foretar en tilpasning i forhold til den overkapasiteten vi opplever ute i markedet, forteller Rød til Byggeindustrien.

Samtidig understreker Rød at de forutsetter at både bestillere og konkurrenter forplikter seg til de samme lovene og reglene som dem. Han opplever at de taper til konkurrenter som ansetter lokalt på prosjektet, og baserer seg på ufaglært arbeidskraft.

– Er du enig med EBA og BNL at det er på tide med en diskusjon om det er på tide med en kontraktsdebatt?

– Ja, det er vi, og det er noe NHO, BNL og EBA har sagt lenge. Men det overrasker meg hvor lite fokus LO og fagbevegelsen selv har på dette. I stedet for å gå til kamp mot bedriftene som brødfør medlemmene sine, bør de jobbe mer aktivt for å skape rammebetingelser for næringen som gjør at vi kan ivareta norsk fagkompetanse, svarer Skanska-sjefen.

Det er ikke klart hvem som må gå i Skanska, men Rød forteller at de er opptatt av en god dialog med de tillitsvalgte om dette. Han understreker også at de ser på dette som den eneste muligheten for å styrke sin fremtidige konkurransekraft i det norske anleggsmarkedet.