Skanska må si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere. Det skaper bekymring i næringen. Illustrasjonsfoto.

Bransjeorganisasjoner mener Skanska-oppsigelser bør føre til kontraktsdebatt

Både EBA og Byggenæringens landsforening er uroet for den norske anleggsbransjen etter oppsigelsene i Skanska.

Mandag opplyste Skanska på internmøter over hele landet at de må si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere. Til frifagbevegelse.no, nettstedet som meldte om oppsigelsene først, sa kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse at prispresset i offentlige kontrakter er en av hovedårsakene til oppsigelsene.

- Selv om oppdragsgiver ofte sier noe annet, koker alt ned til pris. Det virker ikke som om det offentlige har noe genuint ønske om å beholde norsk kompetanse i et langsiktig perspektiv, sa Pål P. Syse til nettstedet.

EBA og BNL bekymret

EBA-direktør Kari Sandberg ønsker sterkere vektlegging av kompetanse i offentlige kontrakter. Arkivfoto.

Skanska får støtte fra bransjeorganisasjonene Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens landsforening (BNL).

– Jeg er langt på vei enig med Skanska. Dette er ikke bare et problem for dem og de som rammes personlig av oppsigelser, men en stor utfordring for den norske anleggsarbeideren og hele anleggsbransjen, sier EBAs administrerende direktør Kari Sandberg til Byggeindustrien.

- Vi skal kjempe for like konkurransevilkår og forutsigbarhet for våre medlemsbedrifter, men når vi ser at det er så store forskjeller som det det har vært på en del av de kontraktene som tildeles, så blinker noen det røde varsellamper hos meg, legger un til. 

– Hva er det du reagerer på?

– Det går på hvordan man lønner sine ansatte og hvordan man verdsetter og satser på kompetanse. Men det går også på hvordan de utenlandske entreprenørene vurderer risiko i forhold til de norske. De norske entreprenørene kjenner opplagt hjemmemarkedet sitt bedre enn mange av de utenlandske.

– Jeg er også bekymret for de seriøse aktørene som satser på kompetansen til sine ansatte. At kompetanse ikke vektlegges tyngre hos staten og at vi sender folk ut i arbeidsledighet slik som situasjonen er i oljenæringen nå, er bekymringsfullt. Det har vært et kjent virkemiddel tidligere å bruke store infrastrukturprosjekter til å bidra til å sysselsetting og verdiskapning, men jeg frykter dette blir vanskelig dersom de statlige byggherrene fortsetter å være så tydelige på at det er laveste pris som gjelder.

– Bør ikke de norske selv gjøre grep for å møte konkurransen fra utlandet?

– Nå vinner heldigvis de norske også en del konkurranser og viser at vi er konkurransedyktige. Men når vi ser at Skanska, som er en så stor og effektiv organisasjon, må gå til dette skrittet, så er det et signal politikerne må ta, sier Sandberg.

Nesten 7 av 10 sier pris vektlegges

Jon Sandnes og BNL er bekymret etter oppsigelsene i Skanska. Arkivfoto.

I Byggenæringens landsforening deler de uroen til både Skanska og EBA.

- Vi er bekymret. For oss er det viktige at vi har et offentlig bestillerapparat som verdsetter kompetanse over tid, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Fredag publiserer BNL resultatene fra årets medlemsundersøkelse BNLs fremtidsbarometer der medlemsbedriftene blant annet svarer på hvordan offentlige kontrakter tildeles.

I undersøkelsen svarer 67 prosent at pris «svært ofte» eller «alltid» vinner frem som det viktigste tildelingskriteriet.

- På tilsvarende spørsmål i fjor, fikk vi de samme resultatene. Når dette skjer flere år på rad, så kan det være ett uttrykk for at det er en ønsket strategi, mener Sandnes.

Større debatt

Han mener Skanskas oppsigelser kommer på et tidspunkt hvor det bygges vei og jernbane som aldri før og blir dermed en del av en større debatt om hvordan offentlige kontrakter tildeles.

- I et europeisk marked der tilgangen til billig arbeidskraft er nesten ubegrenset, så er dette noe som bør vekke myndighetene. Det skal bygges for opp mot 1.000 milliarder frem mot 2040, og da er det svært viktig å holde på viktig kompetanse og arbeidskraft. Bygg og anlegg er ingen næring på hell, men en evighetsnæring, sier Sandnes.

- Permitteringregelverket bør endres

Samtidig som han er opptatt av at det offentlige skal verdsette kapasitet og kompetanse i Norge i høyere grad, mener han også permitteringsregelverket bør revurderes.

- Vi har bedt om en utvidelse i permitteringsregelverket fra 30 til 52 uker, samt at arbeidsgiverperioden skal gå fra 10 til 5 dager. Dette tror jeg er viktige grep for en evighetsnæring å ha virkemidler som gjør at man kan holde på sårt tiltrengt kompetanse og unngå oppsigelser som de vi nå ser hos Skanska, sier Sandnes.