Prosjektleder Lena Storjord Tovås (fra venstre), kontraktsrådgiver Hanne Thommassen, prosjektsjef Jørn Myrlund og utbyggingssjef for nye Evenes Flystasjon John Ommund Syvertsen, her sammen med prosjektleder Jomar Ofstad og prosjekteringsleder Dag Sundan i Skanska Husfabrikken. Foto: ForsvarsbyggIllustrasjon: ForsvarsbyggIllustrasjon: ForsvarsbyggJomar Ofstad, prosjektleder i Skanska Husfabrikken og Lena Storjord Tovås, prosjektleder i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

Skanska vant kontrakt på Evenes flystasjon

Skanska Husfabrikken i Steinkjer har signert kontrakt med Forsvarsbygg for bygging av én ny mannskap- og to nye befalsforlegninger på nye Evenes flystasjon.

Dette er den største enkeltkontrakten som er inngått på Evenes til nå i forbindelse med oppbyggingen av flystasjonen, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Kontrakten er verd 201 millioner kroner medregnet merverdiavgift, og utbyggingen er på totalt 6.800 kvadratmeter.

Soldatene og befalet som skal jobbe på nye Evenes flystasjon, kan ta i bruk nye forlegninger sommeren 2021. Innenfor nye Evenes flystasjon er det fra før inngått kontrakt på fornying av eksisterende forlegningsbygg til både befal og mannskaper.

– I dag har vi signert en kontrakt som gir helt nye kapasiteter til både soldater og befal på flystasjonen. Dette gir økt kampkraft i regionen da disse byggene, sammen med fornyelsen, gir Forsvaret den kapasiteten de trenger for å ivareta den store oppbemanningen som skal gjøres. Gode bo-fasiliteter er avgjørende for både rekruttering og trivsel hos soldater, spesialister og befal, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

De nye forlegningene som skal bygges, er det første oppdraget Skanska Husfabrikken har for Forsvarsbygg.

– Dette prosjektet passer Skanska Husfabrikken veldig godt og spiller på våre styrker, som er å levere et miljøsertifisert bygg med en kort byggetid. Vår byggemetode med moduler bygd på Steinkjer, gjør at vi kan bygge raskt og med god kvalitet under stabile forhold inne i vår fabrikk. Vi ser fram til et tett samarbeid med kunden og til å levere et godt prosjekt for de som skal jobbe på Evenes Flystasjon, sier Terje Mjøen, administrerende direktør i Skanska Husfabrikken.