Prosjektsjef Torbjørn Tveit Bakketun foran den store tunnelboremaskinen. Foto: Sverre Hjørnevik

Skanska Strabag godt i gang med TBM-montering

På anleggsplassen i Arna er Skanska Strabag i full gang med å montere den enorme tunnelboremaskinen som skal bore nye Ulriken tunnel for Jernbaneverket.

- 30 personer vil bruke rundt tre måneder på å montere maskinen. Vi er klar til å begynne å bore mot slutten av året, forteller prosjektsjef Torbjørn Tveit Bakketun i en melding.

Diameteren på tunnelen 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 67 m2. Hele maskinen med bakrigg blir 155 meter lang og veier ca. 1800 tonn.

Delene til den store maskinen er fraktet med skip fra Tyskland til Bergen, og siste delen av transporten har skjedd med trailere. Flere nattlige spesialtransporter måtte til for å frakte de største delene fra kaien til Arna. Det største kolliet, hovedlageret til boremaskinen, veier hele 151 tonn og er 6,4 meter bredt. Det måtte rygges gjennom Nygårdstunnelen i Bergen, og gjennom Fløyfjellstunnelen var det bare noen cm klaring på hver side.

– Alt har så langt gått veldig bra, sier Tveit Bakketud, som kan fortelle at prosjektet er inne i en hektisk periode med mange parallelle aktiviteter. Det foregår både konvensjonelt tunnelarbeid, sprengning i dagen, grunn- og betongarbeider i tillegg til monteringsarbeidet.

Nye Ulriken tunnel blir 7,8 km lang. 7 km skal drives med TBM. Den største fordelen med TBM-boring på dette prosjektet er at det går raskere enn konvensjonell driving. Gjennomslag er ventet i august 2017, basert på 15 meter daglig driving.

- Det er stort å se den første TBM'en til en norsk jernbanetunnel ta form, sier prosjektsjef i Jernbaneverket, Hans-Egil Larsen.