Foto: Dagrunn HusumGravmaskinfører Emil Ranbo. Foto: Dagrunn HusumFoto: Dagrunn HusumFoto: Dagrunn HusumVegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Dagrunn HusumFoto: Dagrunn HusumOrdfører Listbeth Hammer Krogh. Foto: Dagrunn HusumOrdfører Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Dagrunn HusumKonsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska. Foto: Dagrunn HusumVegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Dagrunn Husum

Markerte anleggsstart på hovedkontrakten Fornebukrysset - Strand

Et gravetak med en 14 tonns elektrisk gravemaskin markerte at anleggsarbeidene på den største entreprisen på etappe 1 av E18 Vestkorridoren er i gang.

Arbeidene på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand omfatter blant annet bygging av 2,3 kilometer ny E18 mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune.

– Store deler av europaveistrekningen legges under bakken, enten som del av Høviktunnelen eller Stabekklokket. I tillegg inngår byggingen ny veiforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand samt endringer i tilstøtende lokalveisystem med gang- og sykkelveier. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i kontrakten med Skanska, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

– Det er et komplekst puslespill som skal på plass med mange brikker som skal legges. Og jobben skal det skal vi gjøre på en sikker måte og på en måte som tar hensyn til omgivelsene våre, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektøren var særlig opptatt av at det på entreprisen er satt ambisiøse mål og krav til bærekraft.

– I kontrakten med Skanska slås det fast at anlegget skal oppnå karakteren «Excellent» i Breeam Infrastructure (klassifiseringssystem som dokumenterer omfanget av bærekraftsarbeid for infrastrukturprosjekter). Blant annet skal 80 prosent av massene fra anlegget gjenbrukes, noe som innebærer at det aller meste av betong, asfalt og andre masser skal kruses og brukes på nytt. Skanska har også forpliktet seg til å redusere prosjektets klimaavtrykk med ytterligere 10 prosent sammenlignet med Vegvesenet sine krav.

Konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska viser til at Fornebukrysset-Stand er Skanskas fjerde kontrakt på E18 Lysaker-Ramstadsletta. Han understreker at sikkerhet også i dette prosjektet skal spille hovedrollen.

– Det skal være sikkert for oss som jobber her, de mange som har hus her, alle som sykler, alle som går, for skoler og for alle andre som ferdes nær anleggsområdet. Vårt mål er at alle skal komme trygt hjem, sier Hellestad.