Prosjekteier Johnny Berg i EFU Bergen kommune (fra venstre), regiondirektør Håvard Tjore i Skanska, prosjekteringsleder Johan Stenstrand i Skanska, prosjektleder Even Sandtorv Hansen i Skanska, prosjektleder Kenneth Arnesen i EFU Bergen kommune og direktør Willy-Andre Gjesdal i EFU Bergen kommune. Foto: Skanska
Prosjekteier Johnny Berg i EFU Bergen kommune (fra venstre), regiondirektør Håvard Tjore i Skanska, prosjekteringsleder Johan Stenstrand i Skanska, prosjektleder Even Sandtorv Hansen i Skanska, prosjektleder Kenneth Arnesen i EFU Bergen kommune og direktør Willy-Andre Gjesdal i EFU Bergen kommune. Foto: Skanska

Skanska signerte samspillskontrakt om Midtbygda sykehjem

Skanska har signert kontrakt med Bergen kommune om bygging av nytt sykehjem i Åsane.

Det skriver entreprenørkonsernet i en pressemelding tirsdag.

Sykehjemmet skal etter planen bygges med plusshusstandard og miljøsertifiseres med karakter Excellent i Breeam Nor. Prosjektet har i tillegg krav til 40 prosents CO2-reduksjon sammenlignet med referansebygg, skriver Skanska.

Midtbygda sykehjem var opprinnelig planlagt som utslippsfritt prosjekt med oppstart i 2023.

– Jeg er stolt av alt arbeidet som ligger bak kontraktseieren. Vi er selvsikre på at vi gjennom godt samspill med kommunen kommer til å levere et prosjekt som står til de kravene som er satt. Gjennom andre samarbeid med kommunen, som naboprosjektet Åsaheimen sykehjem, viser vi at vi klarer å levere og at vi behersker de utfordringene som hører med så klimaambisiøse prosjekter. Sammen skal vi bidra til å møte det økende behovet for rehabiliterings- og sykehjemsplasser i kommunen, sier Håvard Tjore, regiondirektør i Skanskas byggevirksomhet for Vestlandet.

I Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan «Grønn strategi» fra september 2016 er mye av fokuset er rettet mot bygg- og anleggsprosjekter i planen for hvordan kommunen kan bli fossilfri i 2030. Midtbygda-utbyggingen har derfor fokus på nytenkende løsninger, men også på gjenbruk av store deler av materialmassen fra gamle Midtbygda sykehjem, skriver Skanska.

– Midtbygda er et prosjekt vi har store ambisjoner for. Politikerne tillot riving av gamle Midtbygda sykehjem med forutsetning om at det legges vekt på klima og miljø i nybygget. Vi har satset stort på miljøaspektet i dette prosjektet, blant annet gjennom de strenge kravene vi har satt til gjenbruk og utslippsfri byggeplass. I tillegg ser vi at eldrebølgen har ført til et økende behov for rehabiliterings- og sykehjemsplasser, noe som lenge har gjort helsebygg til en prioriteringssak for Bergen kommune. Det er flott at vi, i samarbeid med Skanska, kan bygge for å møte dette økende behovet og samtidig sørge for å bygge bærekraftige nybygg, sier Willy-Andre Gjesdal, Direktør, etat for utbygging i Bergen kommune.

Det nye sykehjemmet blir på omtrent 13.000 kvadratmeter, og vil bli et korttids- og rehabiliteringshjem med 100 beboerrom. I tillegg vil bygget inneholde et dagsenter. Midtbygda vil ha flere koblinger til Åsaheimen sykehjem like ved, blant annet ved å ha felles avfallsanlegg og felles garasjeanlegg, heter det i pressemeldingen.