Direktør Willy-André Gjesdal i Etat for utbygging i Bergen kommune (fra venstre), byråd Erlend Horn og prosjektleder for innovasjon i BKK, Camilla Moster. Bilde: Jarle Hodne / BKK

Her kommer Bergen kommunes første utslippsfrie byggeplasser

Etat for utbygging i Bergen kommune og kraftselskapet BKK samarbeider om å utvikle de to første utslippsfrie kommunale byggeprosjektene i Bergen.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding på sine nettsider.

Pilotprosjektene som planlegges for utslippsfri gjennomføring, er Midtbygda sykehjem, med planlagt oppstart i 2023, samt bygging av nytt garderobeanlegg, og her vurderer man både Varden og Arna Stadion som alternativer.

Erfaringene fra pilotprosjektene skal, ifølge pressemeldingen, brukes til å fjerne utslipp av klimagasser fra alle byggeplasser.
– Byrådet vil at alle byggeplassene våre skal være utslippsfrie innen 2025, og ikke bare fossilfrie. Dersom vi klarer å få ned utslippene i bygg og anlegg, vil det ha mye å si for målet om å få ned de samlede klimagassutslippene, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn i meldingen.
Etat for utbygging i Bergen har inngått en forskings- og utviklingsavtale med BKK.

– BKK skal bistå med kompetanse for å legge til rette for en god energiløsning på byggeplassene med blant annet ladeløsninger, batteri og termisk energi. Det skal sikre at strømnettet blir utnyttet bedre og vil redusere behovet for å bygge nye strømledninger når en økende andel av anleggsmaskinene skal gå på strøm, sier prosjektleder for BKKs arbeid med utslippsfrie byggeplasser, Camilla Moster.