llustrasjon av inngangsområdet på PHN. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture og Norconsult
llustrasjon av inngangsområdet på PHN. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture og Norconsult

Skanska signerer sykehusprosjekt

Torsdag signerte Skanska kontrakt om å bygge Samling av psykisk helse Nordbyhagen med Akershus Universitetssykehus HF.

Med på teamet er konsulentene i

Nordic Office of Architecture og Norconsult. Prosjektet vil bli gjennomført som totalentreprise med integrert samhandling, der forprosjektfasen starter i august skriver Skanska i en pressemelding.

- Prosjektet PHN er et viktig prosjekt i utviklingen av Ahus, hvor målet er å levere et framtidsrettet og moderne psykiatrisk helseverntilbud for befolkningen i regionen. Vi er glade for at det i dag er inngått en kontrakt med Skanska som er med på å sikre framdrift og kvalitet i byggeprosessen, sier Morten Løkken Bendiksen, leder for prosjektstyret i Akershus Universitetssykehus HF i meldingen.

- Det er svært tilfredsstillende å bli valgt til å være med videre til gjennomføring av et prosjekt der vi allerede i skisseprosjektet har fått være med å utvikle gode løsninger for bruken av anlegget. Et anlegg som vi tror både pasienter og ansatte vil kunne trives godt i, og som vil bidra til å gi gode rammer for psykisk helsevern i regionen, sier Anders Lager, som representerer konsulentene i Nordic og Norconsult.

Oppdraget Skanska nå har signert består av forprosjekt og bygging av nybygg døgnsenter for voksenpsykiatri, som skal tilknyttes eksisterende bygninger, samt dag- og døgnsenter for barne- og ungdomspsykiatri. Videre er det opsjon på et parkeringshus som skal legges under bakken.

- Vi er glade for å skulle gjennomføre nok et viktig sykehusprosjekt. Skanska har gjennom flere prosjekter vist at vi besitter den unike kompetansen som kreves for å bygge så komplekse bygg som sykehusbygg er. Vår erfaring har vist at samspill bidrar til å sikre rett kompetanse fra start, i tillegg til at vi sikrer en god dialog mellom alle parter. Både NPK i Kristiansand og Tønsberg sykehus er eksempler på sykehusprosjekter der åpen dialog hele veien har vært nøkkelen til suksess. Sammen skal vi skape det beste sykehuset vi kan for Ahus, og jeg er overbevist om at PHN vil bli et flott prosjekt. Jeg gleder meg til samarbeidet, sier konserndirektør for Skanska Bygg, Tor Arne Midtskogen i meldingen.