De to konsernsjefene Bjørn Arve Ofstad i Norsk Gjenvinning og Ståle Rød i Skanska Norge er enige om å utvide samarbeidet. Foto: Skanska Norge
De to konsernsjefene Bjørn Arve Ofstad i Norsk Gjenvinning og Ståle Rød i Skanska Norge er enige om å utvide samarbeidet. Foto: Skanska Norge

Skanska og Norsk Gjenvinning samarbeider om sirkulær økonomi

Skanska og Norsk Gjenvinning inngår en utviklingsavtale for strategisk samarbeid i omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Siden 2010 har Skanska og Norsk Gjenvinning hatt en rammeavtale knyttet til håndtering av avfall fra Skanskas prosjekter. Entreprenøren har en klimaambisjon om å redusere utslipp med 70 prosent innen 2030, og være klimanøytral innen 2045.

Konsernsjef Ståle Rød forklarer i en pressemelding hvorfor selskapet velger å inngå en slik avtale med Norsk Gjenvinning (NG).

– For å nå vår klimaambisjon har vi etablert et veikart der vi har definert hvilke områder vi må jobbe med og hva som skal til for at vi når våre målsetninger. I dette veikartet er sirkulære verdikjeder et av fokusområdene for å redusere forbruket av jordens begrensede naturressurser. I arbeidet med å etablere sirkulære verdikjeder å finne gjenbruks og ombruksløsninger er et strategisk partnerskap med NG en naturlig utvikling etter mange års nært samarbeid. De besitter en kompetanse og kapasitet som vil bidra til at vi sammen kan utvikle oss mot et klimanøytralt samfunn, sier han i meldingen.

NG trekker også fram det mangeårige samarbeidet med Skanska når konsernsjef Bjørn Arve Ofstad begrunner den nye avtalen.

- Samarbeid ligger til grunn i arbeidet med å skape flere sirkulære verdikjeder. Vi setter pris på kunder som setter høye ambisjoner og som lener seg frem i denne omstillingen. Jeg tror at ved å koble kompetansen fra begge selskaper vil kunne finne nye innovative løsninger for hele bransjen. Målet er å skape mer bærekraftige og fremtidsrettede byggeplasser, sier han i samme melding

Utviklingsavtalen som ble undertegnet på Arendalsuka skal bidra til å styrke samarbeidet på flere områder.

- Vi har allerede identifisert flere mulige samarbeidsområder som vi vil jobbe med i tiden som kommer, sier Rød, og trekker frem ressurshåndtering i verdikjeden som et område hvor det er et stort potensial for både å redusere klimagassutslipp og øke den operasjonelle effektiviteten.

- Datadeling og bruk av moderne teknologi er også et område hvor vi ser det er stor verdi å hente og kanskje også nye forretningsmuligheter, legger han til.