Nicolai Dirdal, CEO i Simien AS og Christoffer Hernæs, CDO i Skanska Norge AS.
Nicolai Dirdal, CEO i Simien AS og Christoffer Hernæs, CDO i Skanska Norge AS.

Skanska inn i oppstartsselskap

Skanska Norge, Piscada og Simien etablerer et nytt selskap for energiovervåking og driftsoptimalisering av bygg.

De tre selskapene har inngått et strategisk samarbeid og etablert det nye selskapet SmartTune AS. Selskapet skal tilby løsninger for overvåking og optimalisering av energibruk i bygninger.

Formålet er ifølge en pressemelding å lukke gapet mellom den prosjekterte energiytelsen og den faktiske ytelsen til et bygg.

Forretningsideen til SmartTune AS bygger blant annet på doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen, Dr.Ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.
Forretningsideen til SmartTune AS bygger blant annet på doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen, Dr.Ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

– SmartTune er i praksis en digital tvilling for byggets energibruk og inneklima. Ved å kombinere data fra designfasen (SIMIEN-modell), driftsfasen og brukertilbakemeldinger får vi med en helt ny type driftsverktøy høyverdige data, som gir oss mange spennende muligheter som andre verktøy ikke har, sier Niels Lassen, dr.ing. og sjefsrådgiver i Skanska Teknikk.

Forretningsidéen til SmartTune AS bygger på forskningsprosjektet SmartTune og doktorgradsavhandlingen til Niels Lassen.

– Vi ser frem til å kunne hente ut kommersiell effekt gjennom å ta SmartTune videre fra et forskningsprosjekt til et etablert selskap sammen med våre partnere Piscada og Simien. Det er summen av de tre partenes unike kapabiliteter som gjør det mulig å realisere det kommersielle potensialet sier Christoffer Hernæs, CDO i Skanska, og styreleder i det nyetablerte selskapet i pressemeldingen.

– For Piscada er dette en fantastisk mulighet til å utvide vårt tilbud innen energistyring, sier Torgeir Pedersen, CEO i Piscada.

Simien vil i begynnelsen stå for den daglige driften i SmartTune og inneha rollen som teknisk prosjektleder.

– Vår ekspertise innen maskinlæring vil spille en sentral rolle i utviklingen av SmartTunes teknologi, sier Nicolai Dirdal, CEO i Simien.