Illustrasjon: Letnes Arkitektkontor
Illustrasjon: Letnes Arkitektkontor

Skanska Husfabrikken bygger studentboliger for Statsbygg

Skanska Husfabrikken har inngått kontrakt med Statsbygg om oppføring av tre hybelbygg på Fjelldal i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Kontrakten har en verdi på 281 millioner kroner.

240 studenthybler fordelt på tre bygg skal huse studentene ved den nyetablerte Brann- og redningsskolen.

Kontrakten har en verdi på 281 millioner kroner, og gjennomføres som en totalentreprise. Statsbyggs oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er bruker.

– Dette er en viktig kontrakt for Skanska Husfabrikken, og prosjektet passer vår produksjonsmodell av moduler og elementer godt. Det er en forholdsvis kort produksjonsfase, og det setter høye krav til både god planlegging og prosjektstyring. Statsbygg er en kunde vi ser frem til å jobbe sammen med for å realisere det som skal bli gode hjem for fremtidens studenter ved Fagskolen for Brann- og redningspersonell, sier administrerende direktør i Skanska Husfabrikken, Tore Sandnes, i en pressemelding fra Skanska.

– Statsbygg ser fram til å samarbeide med Skanska Husfabrikken om dette viktige prosjektet for Fagskolen for brann- og redningspersonell. Prosjektet er helt vesentlig for å møte behovene til de fremtidige studentene på fagskolen. Prosjektet inkluderer også en brønnpark og varmepumpe som bidrar til en årlig utslippsreduksjon på 31 tonn Co2, eller 240.000 kWh/år, sier byggherredirektør i Statsbygg, Marius Tunstad.

Alle moduler og elementer skal produseres på Husfabrikkens fabrikklokaler på Steinkjer, og produksjonen starter i månedsskifte mars/april 2024.