Museet skal etter planen stå ferdig våren 2025. Illustrasjon: Lipinski Architects og Lasovsky Johanson Architects.
Museet skal etter planen stå ferdig våren 2025. Illustrasjon: Lipinski Architects og Lasovsky Johanson Architects.

Ø.M. Fjeld skal bygge Norsk Skogfinsk Museum

Etter klage og fornyet anbudsrunde er det nå klart at Ø.M. Fjeld skal stå for byggingen av Norsk Skogfinsk Museum (NSM) på Svullrya i Grue kommune.

Ø.M. Fjeld hadde priset totalentreprisen til 100 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift, og nylig kunne styret for Stiftelsen for Norsk Skogfinsk Museum signere byggekontrakten som inngås med ØMF Romerike Kongsvinger, et av de ni regionselskapene i Ø.M. Fjeld-konsernet. Dette melder selskapet i en pressemelding.

Bygget blir på 1.620 kvadratmeter fordelt på to etasjer, og vil blant annet få et fullverdig produksjonskjøkken, kafeteria, bibliotek, auditorium og et stort utstillingslokale. I tillegg foreligger det, ifølge meldingen, planer for en utendørs amfiscene med plass til 300 tilhørere, men denne delen av prosjektet mangler foreløpig finansiering.

– Dette blir en viktig jobb for oss. Slik markedet for tiden ser ut for hele byggenæringen, med blant annet full stans i boligbyggingen, vil prosjektet bidra til å holde flere i arbeid gjennom en krevende periode, sier regionleder Ole Martin Bjerke i ØMF Romerike Kongsvinger i meldingen.

Byggestart anslås til februar/ mars 2024, og byggetiden er satt til 13 måneder.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra venstre: Dag Raaberg (direktør i Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum), Jan Anders Larsson (styreleder i Norsk Skogfinsk Museum), Daniel Granvoll (anleggsleder ØMF Romerike Kongsvinger), Jonas Nykänen (prosjektleder ØMF Romerike Kongsvinger) og Birger Nesholen (faglig leder i Norsk Skogfinsk Museum). Foto: Jonas Ekholm, Ø.M. Fjeld.
Fra venstre: Dag Raaberg (direktør i Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum), Jan Anders Larsson (styreleder i Norsk Skogfinsk Museum), Daniel Granvoll (anleggsleder ØMF Romerike Kongsvinger), Jonas Nykänen (prosjektleder ØMF Romerike Kongsvinger) og Birger Nesholen (faglig leder i Norsk Skogfinsk Museum). Foto: Jonas Ekholm, Ø.M. Fjeld.

I vedtektene til Norsk Skogfinsk Museum heter det at de skal drive med innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling, og arbeide aktivt med skogfinsk kultur. Museet skal være «initiativtaker, inspirator, pådriver, nettverksbygger og samarbeidspartner for utvidet oppmerksomhet, vern, forskning og formidling av skogfinsk kultur i Norge.»

På Facebook-sidene sine skriver de at den faste utstillingen må bygges og monteres etter at bygget er ferdig, og at arbeidet med å planlegge utstillingen begynte allerede for et år siden.

Ole Johan Krog i ØMF Romerike Kongsvinger og Dag Raaberg fra Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum under kontraktssigneringen. Foto: Jonas Ekholm, Ø.M. Fjeld.
Ole Johan Krog i ØMF Romerike Kongsvinger og Dag Raaberg fra Stiftelsen Norsk Skogfinsk Museum under kontraktssigneringen. Foto: Jonas Ekholm, Ø.M. Fjeld.