CO2-ANLEGG. Skanska har for tiden 7-8 CO2-anlegg som pH-regulerer drivevannet i ulike tunnelprosjekter, fortrinnsvis i Oslo-området. Entreprenøren har en avtale med Linde Gas på både leie av anlegget og påfyll av CO2.
CO2-ANLEGG. Skanska har for tiden 7-8 CO2-anlegg som pH-regulerer drivevannet i ulike tunnelprosjekter, fortrinnsvis i Oslo-området. Entreprenøren har en avtale med Linde Gas på både leie av anlegget og påfyll av CO2.Foto: Linde Gas.

Skanska foretrekker CO2 i de store tunnelprosjektene

Skanska foretrekker å bruke CO2 for å pH-regulere tunneldrivevann i de store tunnelprosjektene. Metoden beskrives som sikrere, enklere og mer miljøvennlig enn det tradisjonelle syrealternativet, men byggherrene ønsker allikevel ikke å sette krav til en spesifikk løsning.