Etter en vellykket samspillsfase ser begge parter frem til byggestart i februar 2022. Ill. LPO arkitekter

Etter en vellykket samspillsfase ser begge parter frem til byggestart i februar 2022. Ill. LPO arkitekter

Skanska bygger Helgerudkvartalet for 965 millioner

Skanska bygger Helgerudkvartalet for Andenæs Eiendom og er nå klare for byggestart 1. februar 2022.

Helgerudkvartalet er første fase av et stort byutviklingsprosjekt i sentrum av Sandvika, der to helt nye kvartaler på totalt cirka 60.000 kvadratmeter skal bygges. Prosjektet vil bestå av kombinasjonsbygg med både næringsarealer og boliger. Kontrakten ble signert i juni 2021, og partene har siden det gjennomført en samspillsfase hvor prosjektet er detaljprosjektert. Det er nå klart for bygging, og kontrakten på 965 millioner kroner inngår i Skanskas ordrereserve for Norden i fjerde kvartal.

Andenæs Eiendom, som eier en rekke eiendommer i Sandvika, har jobbet med utviklingen av det som blir selskapets største prosjekt siden starten av 2000-tallet.

– Skanska vant prosjektet etter en konkurranse basert på pris og gjennomføringsevne, og etter en vellykket samspillsfase ser begge parter frem til byggestart i februar 2022, heter det i en pressemelding.

– Vi ser frem til å sette spaden i jorden i februar og er veldig glade for å være med på dette store og viktige byutviklingsprosjektet i Sandvika. Med den spesielle kombinasjonen av næring og bolig, og ikke minst ambisiøse miljøambisjoner, er dette et prosjekt som passer meget godt inn i vår portefølje, forteller Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten i Skanska Norge, i meldingen.

– Etter å ha jobbet med prosjektet i så mange år er vi veldig klare for å komme i gang med byggingen av det som vil være et løft for Sandvika sentrum. Vi har lagt ekstra ressurser i å lage et bygg som kombinerer bærekraft, kvalitet og arkitektonisk verdi, og salget vitner om en stor interesse for å bo i et levende bysentrum. Vi har hatt et godt samarbeid med Skanska, og sammen skal vi realisere et prosjekt som både skal forsterke stedstilhørelse og identitet i byen, forteller Kristoffer Andenæs, som representerer familien Andenæs, eiere av Andenæs Eiendom, i meldingen.

De fem nederste etasjene vil bli næringslokaler, med butikker og serveringssteder mot gater og torg i første etasje. I sjette etasje skal det bygges en felles takhage for boligene som bli liggende i seks frittstående boligbygg på taket av næringslokalene. Boligbyggene blir fra seks til ti etasjer høye, og består av totalt cirka 220 boenheter i ulike størrelser. Prosjektet blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR Excellent. Siste overlevering vil bli i tredje kvartal 2025.