Bytte av sporveksler er en av oppgavene som skal gjøres på Bergensbanen i høst. Foto: Anders Sirevaag/Bane NOR

Skal vedlikeholde og bygge på flere delstrekninger av Bergensbanen

Bane NOR skal denne høsten vedlikeholde og bygge på flere delstrekninger av Bergensbanen denne høsten. I tillegg gjøres det klart for en milepæl i arbeidet med dobbeltspor mellom Arna og Bergen på slutten av året. Da skal man ta i bruk den nye tunnelen i Ulriken.

I løpet av høsten har Bane NOR satt av tid til vedlikeholdsoppgaver som krever en lengre periode uten togtrafikk.

– I høst skal vi starte på flere større prosjekter, deriblant stasjonene på Evanger og Dale. Målet er høy sikkerhet og stabil drift, og at det skal være komfortabelt å reise med toget, sier Tony Dæmring, områdedirektør i Bane NOR, i en pressemelding.

Fra 28. september til 4. oktober blir banen stengt i fem timer på ukedagene og store deler av helgen. Det samme gjelder helgen 17. til 19. oktober. I tillegg til vedlikeholdsarbeidet er den nye tunnelen gjennom Ulriken snart ferdig og skal kobles til det nåværende sporet. Dette krever at banen stenges i fire og en halv uke fra 11.november, før nye Ulriken tunnel kan tas i bruk 13. desember. Vy organiserer og tilrettelegger for alternativ transport i alle periodene.

– Vi er nødt til å stenge mens entreprenørene arbeider for fullt i skinnegangen, men vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum og legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig, sier Dæmring.

I tillegg til klargjøringen av nye Ulriken tunnel står blant annet disse arbeidsoppgavene på planen for høsten:

* Ny teknisk tunnel under sporene i Fløen (Bergen) og montering og testing av utstyr til det nye signalanlegget mellom Arna og Bergen

* Oppstart av arbeid med plattformer og overgangsbroer på Dale og Evanger

* Bytte av jernbanebru mellom Bulken og Evanger

* Arbeid med nye snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid

* Arbeid med overgangsbru på Geilo stasjon

* Bytte av sporveksler på stasjonene Flå og Veme

* Ny stikkrenne ved Soknabruket

* Ringerike kommune bygger ny undergang under jernbanen i Hønefoss

* Forberedelser til nytt digitalt signalanlegg

* Rutinekontroller av signal- og kontaktledningsanlegg