Blåkolltunnelen i Lørenskog. Foto: Akershus fylkeskommune
Blåkolltunnelen i Lørenskog. Foto: Akershus fylkeskommune

Skal oppgradere Blåkolltunnelen - delvis stengt i ett år

Akershus fylkeskommune skal oppgradere Blåkolltunnelen på fylkesvei 158 i Lørenskog kommune. Tunnelen vil bli periodevis stengt i cirka ett år fra 15. april.

– Blåkolltunnelen tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhetsnivå i tunneler, og skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg. I praksis innebærer det at man må skifte ut alt av teknisk utstyr i og utenfor tunnelen, bygge nytt og utvide eksisterende teknisk bygg inne i tunnelen, samt etablere ny strømforsyning. Tunnelen vil i tillegg bli oppgradert med gjennomgående kameraovervåking, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Tunnelen skal stenges hver natt fra klokken 19.00 og åpner igjen klokka 06.00 tirsdag til lørdag og klokken 08.00 søndag.

Arbeidene med nattestenginger har planlagt oppstart 15. april, og vil pågå i cirka ett år. I tillegg må tunnelen stenges helt i fellesferien 2024.

– Det skal utføres en totalrehabilitering av tunnelen. Blant annet skal alle kabler, lysarmaturer, tunnelvifter og øvrig sikkerhetsutstyr skiftes ut. Tunnelen oppgraderes dessuten med full kameraovervåking med hendelsesdetektering, bedre stengepunkter og omkjøringsskilting, og flere nødstasjoner i tunnelen. Teknisk rom utvides og teknisk utstyr fornyes, skriver fylkeskommunen.

Mye av trafikken gjennom tunnelen er trafikk til og fra Strømmen storsenter. Omkjøring blir skiltet iht. tunnelens beredskapsplan via Strømsveien og Gamle Strømsvei.

Blåkolltunnelen ble åpnet for trafikk i 2002 og er 805 meter lang.