Prosjektleder Tom Hedalen og regionsjef Lene Sælen Rivenes signerte kontrakt mellom Statens vegvesen og Excact Geo Survey AS i dag. Kontrakten gjelder setningsmåling på E18 Lysaker – Ramstadsletta. Foto: Dagrunn Husum

Skal måle setninger på 600 bygg langs E18 Vestkorridoren - dette selskapet har fått oppdraget

Statens vegvesen og Exact Geo Survey AS signerte i dag kontrakt på måling av setninger på rundt 600 bygninger og konstruksjoner langs E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Statens vegvesen har anslått at anleggsarbeidene på E18 Lysaker-Ramstadsletta kan komme til å påvirke rundt 520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg.

– Setningsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige setninger på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene, skriver Statens vegvesen i en melding.

I tillegg vil informasjonen bli benyttet som dokumentasjon ved eventuelle skadesaker på omkringliggende bebyggelse.

Starter arbeidet før jul

Etter planen starter Excact Geo Survey AS det omfattende arbeidet med å måle setninger på bygninger og konstruksjoner i november i år.

Kontraktssummen er på 13,8 millioner kroner og varigheten på kontrakten er rundt 8 år.

Hoveddelen av arbeidet vil ifølge Vegvesenet bli gjort de første årene da målepunkter og bolter skal etableres.

– Prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta går gjennom tett bebyggelse, og arbeidet med setningsmåling omfatter også nødvendig kontakt med grunneiere. Fristen for å montere bolter og utgangsmåling er satt til flere måneder før anleggsstart for de forskjellige områdene i prosjektet, opplyser Vegvesenet.

Excact Geo Survey AS vil deretter gjennomføre nye innmålinger i to omganger. Etter at arbeidet med hovedentreprisene har startet, vil det være behov for nye innmålinger av eksiterende bolter i tillegg til oppdrag ved mistanke om setning og/eller eventuelle skadesaker.

Først av tre kontrakter på setning, vibrasjon og bygningsbesiktigelse

Kontrakten som ble inngått med Exact Geo Survey AS i dag er den første av tre leverandørkontakter på oppfølging av setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse.

Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som lyses ut i løpet av høsten 2020.