Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik signerer den første entreprisekontrakten på E18 Vestkorridoren med daglig leder Frank Duvholt i Marthinsen og Duvholt. (Foto: Kjell Wold)

Signerte første kontrakt for forberedende arbeider til E18 Vestkorridoren: - En etterlengtet start

Tirsdag dag signerte Marthinsen og Duvholt AS entreprisen på forberedende arbeider på Ramstadsletta. Entreprisen er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

Marthinsen og Duvholt vant entreprisekontrakten i konkurranse med fem andre firmaer og hadde klart laveste tilbud, opplyser Statens vegvesen på sin internettside.

Her er listen over de seks tilbyderne:

Implenia: 92,3 millioner kroner

Anlegg Øst: 89,7 millioner kroner

Isachsen Anlegg AS: 84,9 millioner kroner

HAB Constructioens AS: 75,2 millioner kroner

NRC: 71,4 millioner kroner

Marthinsen og Duvholt AS: 64,3 millioner kroner.

Tirsdag ble kontrakten signert. Statens vegvesen opplyser at statsråd Knut Arild Hareide selv ønsker selv å markere oppstarten på anleggsarbeidene på E18 Vestkorridoren seinere i år.

– Dette markerer en svært etterlengtet start på et prosjekt vi har ventet lenge på å komme i gang med, uttaler utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik til vegvesen.no.

Daglig leder i Marthinsen og Duvholt, Frank Duvholt gleder seg også til å komme i gang med denne entreprisen.

Arbeidene vil pågå i området vest for Høvik stasjon. (Foto: Kjell Wold)

– Dette er en entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer senere, opplyser byggeleder i Statens vegvesen, Katinka Stenstad.

Arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer. Det er spesielle utfordringer knyttet til de ulike arbeidene som skal foregå mens trafikken på E18 skal gå som vanlig.