Boligprosjektet Maskinparken TRE på Lilleby i Trondheim vant prisen for Årets trebyggeri 2018.

Skal kåre Årets trebyggeri 2019 - ser etter kandidater

Juryen for prisen Årets trebyggeri 2019 har nå startet arbeidet med å se etter kandidater for prisen – som blir delt ut på Byggedagene 2020.

- Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet at trekonseptene i økende grad er konkurransedyktige, økende kompetanse i bruk av tre og fokus på miljø og bærekraft, sier Per Skogstad i Treteknisk. Også i år vil Treteknisk og TreFokus, med bidrag fra Byggeindustrien/bygg.no dele ut prisen Årets trebyggeri 2019 under
Byggedagene 25. - 26. mars 2020.

Årets trebyggeri 2019 kan deles ut til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2019.

Det nomineres tre byggeprosjekter. Det deles ut en 1. premie, de to øvrige finalistene får hederlig omtale.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc. I bedømmelsen legges det vekt på:

• Innovativ og/eller spennende trebruk

• Høy arkitektonisk kvalitet

• Energieffektivitet

• Arealeffektivt og økonomisk byggeri

• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører

• Bidratt til leverandørutvikling

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Forslag med frist 20. januar sendes:

per.skogstad@treteknisk.no