Skal forske på mobilhodepine

Hver femte mobilbruker forteller om hodeplager når mobilen brukes hyppig mot øret. Nå skal forskere finne ut om det skyldes stråling.

Vi vil teste mennesker som både har hodepine og er brukere av mobiltelefon, sier førsteamanuensis Gunnhild Oftedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag til Adresseavisen. Hun samarbeider med stipendiat Aksel Straume og prosjektleder Anders Johnsson ved NTNUs institutt for fysikk, og med Hodepinesenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Forsøkspersonene vil bli utsatt for gsm-stråling som fra en mobiltelefon. Men de vil ikke vite når strålingen er av eller på. Nordisk undersøkelse I en nordisk undersøkelse som omfattet omkring 12.000 personer, rapporterte 22 prosent av de norske deltakerne om ubehag i hodet, trøtthet og konsentrasjonsvanskeligheter i forbindelse med mobilbruken. Hodepine er spesielt interessant å undersøke, fordi det viste seg at jo mer folk brukte mobilen mot øret, desto større var risikoen for å få symptomene. Og hodeplagene oppsto stort sett på den samme siden av hodet som de holdt mobilen. Strålingen fra de ulike modellene varierer også, både i forhold til hvor strålene treffer og hvor mye som absorberes i hodet. Det vil være nyttig å finne ut om disse forskjellene har betydning, sier Oftedal. Forskerne håper å få med rundt 80 personer i den nye studien. Testingen vil starte i februar i et laboratorium som er innredet i kjelleren i realfagbygget ved NTNU. Mobilen i senga Mobilforsker Oftedal kan berolige dem som sover med mobilen påslått i sengen. Selv om mobilen er slått på, er strålingen helt minimal så lenge du ikke bruker den. Om du bare lytter, sender den heller ikke så ofte signaler. Du blir mest utsatt for stråling når du selv snakker, sier hun.