Trond Bølviken forteller at arbeidet med å hente inn en daglig leder for samabriedsforumet starter umiddelbart.

Skal ansette daglig leder for «Samarbeid for sikkerhet - Bygg og Anlegg»

Tirsdag slapp arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie nyheten om at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg har bevilget penger til samarbeidsprosjektet «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg».

Denne bevilgningen skal gå over tre år, og går til opprettelsen av en stilling som leder for «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg» (SfS BA) og aktiviteten som skal gjøres i dette samarbeidsforumet.

«Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg» er en videreføring av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, som ble etablert i 2014.

- Jeg er kjent med at styret i fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg for noen dager siden bevilget penger til «Samarbeid for sikkerhet» som et pilotprosjekt for tre år framover. Det er en gledelig nyhet. Fondet for regionale verneombud i bygg og anlegg, og «Samarbeid for sikkerhet», er, og skal være, to ulike institusjoner, men gjennom den støtten fondet kan gi - skapes det muligheter for økt kraft i arbeidet, sier Hauglie.

- Jeg håper, og tror, at dette gir et godt grunnlag for at «Samarbeid for sikkerhet» kan utvikle kraftfulle tiltak som kan gjøre at langt færre i fremtiden kommer til skade. Her vil også myndighetene bidra til å holde fram, og videreutvikle det gode arbeidet, legger Hauglie til.

- Gode nyheter
Dette er selvsagt en nyhet styreleder i samarbeidsforumet, Trond Bølviken, er meget godt fornøyd med. Han ser nå frem til å få på plass en daglig leder til å sette ytterligere fart i bransjens felles HMS-arbeid.

- Dette er selvsagt en meget gledelig nyhet for oss som jobber med HMS i byggenæringen og som er tilknyttet samarbeidsforumet. Vi får nå støtte til å drifte samarbeidet, med en daglig leder på heltid, og vi starter umiddelbart med å hente inn den rette personen til å kjøre prosessen videre, sier Bølviken.

Styret vil derfor nå sette i gang arbeidet med å på plass en daglig leder. Denne personen skal leies inn heltid i en toårsperiode.

- Målet er at vi skal hente noe av den beste kompetansen som finnes fra en av medlemsdeltakerne i samarbeidsforumet. Dette må være kjempemulighet både for den aktuelle personen – men også for bedriften den personen representerer. En bedre mulighet til å videreutvikle HMS-kompetansen, som i tillegg er betalt, finnes nok ikke. Dette er en kjempemulighet, sier Bølviken.

Han sier de nå har fått en bevilgning for tre år, men at de samtidig jobber for å få plass en organisering som skal sikre videre drift.

- «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg» er et permanent prosjekt som skal fortsette også langt utover perioden på tre år. Dette er et evighetsprosjekt, påpeker Bølviken.

Han håper den daglige lederen kan komme på plass innen et par måneder.

- Da er vi i gang og prosjektene skal iverksettes. Dette blir landets viktigste HMS-arbeidsplass, mener styrelederen.

Alle kan delta
Alle som ønsker kan delta i samarbeidet, og man håper å få god oppslutning fra hele verdikjeden med entreprenører, byggherrer, rådgivere, arkitekter, organisasjoner og så videre.

- Målet er null alvorlige skader og dødsulykker, sier Bølviken.

Visjonen for arbeidet er «En skadefri bygg- og anleggsnæring», og Bølviken understreker at et samarbeid mellom næringens aktører må til om man skal nærme seg et slikt mål.

I styret for «Samarbeid for sikkerhet – Bygg og Anlegg» sitter:

Trond Bølviken (EBA/Veidekke) (styreleder)
Stein Gunnes (MEF)
Tanja Dugstad (Statsbygg)
Vigdis Bjørlo (Bane NOR)
Edvard Sørensen (Fellesforbundet)
Steinar Rindhølen (Norsk Arbeidsmandsforbund)
Knut Aaneland (RIF/Multiconsult)
Stig Magnar Løvås (Arbeidstilsynet)
Stig Winge (Arbeidstilsynet (sekretær)

- Sikkerhet er en samarbeidsarena, ikke en konkurransearena, påpeker han.

Arbeidet skal være ubyråkratisk, med vekt på nytte – og ikke minst skal resultatene bli fritt tilgjengelig

- Arbeidet vil skje gjennom konkrete prosjekter, og eksempler på dette kan være praktiske verktøy knyttet til de største skaderisikoene, felles grunnleggende sikkerhetsopplæring, felles database over ulykker og uønskede hendelser og prefab-montasje, for å nevne noe, legger Bølviken til.

Prosjektene skal ledes og bemannes av folk fra næringen.

- Jeg håper alle som sitter i salen på HMS-konferansen tirsdag og onsdag skjønner at dette er en mulighet til å delta for å bedre HMS-arbeidet for hele næringen. Det er ikke noe stort hinder å være med å bidra – alle som ønsker kan bli med i dette arbeidet, sier adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Deler av styret i «Samarbeid for sikkerhet - Bygg og Anlegg»