AOF på HMs-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadNorgem på HMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadTrainor på HMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadGrove Knutsen på HMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadNorsk kranteknisk forening på HMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadKiwa på HMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadHMS-konferansen 2018. Foto: Svanhild BlakstadLene JønssonKari SandbergTom Ivar Myhre, direktør bærekraft i Backe og Kenneth Olderøien, HVO Backe i samtale med konferansier Per Anders Muri.Trond Bølviken, Samarbeid for sikkerhet.Peer Christian AnderssenAnikken HauglieBård DybsjordTrond BølvikenNils NielsenHMS-konferansen 2018. Jarle Kristian Tangen, utbyggingssjef Nye Veier E6 Innlandet holdt foredraget Hvordan kan vi bidra til god HMS-kultur gjennom læring etter hendelser. Foto Svanhild BlakstadTeddy Broadhurst, HSE Excellence RQM Safety stilte i sitt foredrag spørsmålet: Er null kritiske hendelser mulig - eller bare fine ord? Foto: Svanhild BlakstadHMS-konferansen 2018.

Rekorddeltakelse på HMS-konferansen

Tirsdag og onsdag denne uken arrangeres den årlige HMS-konferansen på Lillestrøm - og aldri tidligere har så mange deltatt på arrangementet.

I jubileumsåret deltar hele 430 personer på samlingen.

HMS-konferansen har dermed blitt den viktigste møteplassen innen HMS i landet. Det har de senere årene skjedd mye innen HMS-arbeidet i den norske byggenæringen, og konferansen har selv hatt en stor betydning innen utviklingen av HMS-arbeidet i løpet av de ti årene arrangementet har eksistert.

EBA har stått i spissen for dette arrangementet helt siden oppstarten, men de har i løpet av de senere årene fått med seg en rekke viktige samarbeidspartnerne på tvers av verdikjeden i byggenæringen - og er blitt en riksdekkende møteplass for hele næringen,

Arrangørene har gjort en god jobb med å tilpasse innholdet på konferansen til markedet - og i seg selv vært med på å sette HMS-arbeidet på kartet. Konferansen setter fokus på erfaringsutveksling og kompetanseheving, der man blant annet trekker frem utfordringene som ligger i ulykkespotensialet – men peker også i stor grad på de gode eksemplene og hvordan man kan bli bedre i dette viktige arbeidet.

Når HMS-konferansen åpner dørene 6. november blir det blant annet historiske tilbakeblikk på både HMS-konferansen og bransjens HMS-arbeid - i tillegg til en rekke praktiske eksempler fra aktørene og de offentlige virksomhetene tilknyttet næringen.

Bak konferansen står EBA, MEF. Fellesforbundet, Statens vegvesen, Statsbygg, BNL, Arkitektbedriftene, Nye Veier, Arbeidstilsynet, RIF, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forsvarsbygg og Bane NOR.