Foto: Bane NOR

Siste gjennombrudd på Follobanen i dag

Det ligger an til dobbelt gjennomslag når de de sørgående tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtestad bryter gjennom en fjellskjæring like ved Ski sentrum tirsdag.

De siste forberedelsene gjøres nå for å ta imot de to store fjellknuserne i Ski. Tunnelboremaskinene kommer ut i et område som ligger tett på togtrafikken på Østfoldbanen og biltrafikk, samtidig som byggingen av Roåstunnelen pågår like ved. Over en lengre periode har det vært arbeidet med å klargjøre området slik at de to tunnelboremaskinene kan bryte gjennom fjellet og demonteres.

Gjennomslaget markeres tirsdag 26. februar med et arrangement der blant annet ansatte hos entreprenørene AGJV og OHL og byggherren Bane NOR vil delta, samt flere av de nærmeste naboene og representanter fra Ski, Oppegård og Oslo kommune.

Byggeindustrien er til stede for å dekke gjennombruddet.