Overlys kan gi et stort dagslysbidrag i et rom, heter det i pressemeldingen fra SINTEF. Foto: SINTEF

SINTEF: Slik monterer du overlys

Byggforskseriens nyeste anvisning viser prinsipper for innfesting og montering av overlyselementer på kompakte tak.

Det skriver SINTEF i en pressemelding tirsdag.

Eksempel på et overlyselement montert på et betongtak. Oppbygget (sargen) er i plassbygd og isolert bindingsverk. Takbelegget må trekkes opp på karmen slik at skruehull eller klemlekt for innfesting av tekningen kommer minst 200 mm over ferdig tekket tak. Illustrasjon: Byggforskserien

Anvisningen viser eksempler på løsninger som ivaretar god fuktsikring ved montering av overlys. Blant annet, skriver SINTEF, er det viktig å sørge for at taket rundt overlyselementet har god avrenning for vann fra nedbør, og ikke har horisontale flater hvor vann kan bli stående. Det er også viktig å sørge for lufttette overganger mellom dampsperren i taket og oppbygget, og mellom oppbygg og karm, heter det i anvisningen.

Anvisningen beskriver også brannsikkerhetstiltak. For å hindre brannspredning må man blant annet bruke ubrennbar isolasjon i en bredde på minst 60 centimeter fra overlyselementet, skriver SINTEF.

Hvis overlyset plasseres nær en høyere yttervegg i en tilliggende del av bygningen, kan overlyset utgjøre en spredningsvei for brann gjennom seksjonerende eller branncellebegrensende dekker, advarer anvisningen. Overlyset må derfor plasseres minst åtte meter fra den tilliggende fasaden.

Et overlyselement som kan åpnes, kan også fungere som røykluke og inngå i et system for røykventilasjon, heter det i anvisningen.