De som drifter bygg og eiendom, kan tjene mye på å lære av hverandre, skriver Sintef. Foto: Unsplash
De som drifter bygg og eiendom, kan tjene mye på å lære av hverandre, skriver Sintef. Foto: Unsplash

Sintef-rapport: Datadeling kan gi bedre eiendomsdrift

En grunnleggende kartlegging gjort av Sintef på oppdrag fra bransjeklyngen Construction City, viser til flere mulige gevinster ved å dele informasjon på tvers av verdikjeden.

Det skriver Sintef i en pressemelding om rapporten «Big data and data sharing in the AEC: Stakeholder Priorities, opportunities, and perceived barriers».

På oppdrag fra Construction City har Sintef utredet hindringer og muligheter ved bruk av stordata for smartere drift av eiendom.

– Smartere drift av bygg kan gi bedre energioptimalisering og mindre arealbehov per bruker, sier Sintef-forsker Ellika Taveres-Cachat i pressemeldingen fra Sintef.

Taveres-Cachat står bak en utredning om datadeling for smartere eiendomsdrift. Sintef har ledet utredningen i prosjektet Felles Stordata for Smart Eiendomsdrift, som eies av Construction City.

– Eiendomsaktørene vi intervjuet, så først og fremst på stordata og datadeling som nyttig for å få innsikt i hvordan de kunne øke kundetilfredsheten, men det er også et stort potensial for mer bærekraftig og lønnsom drift av byggene. De vi intervjuet, tror også at næringseiendomsmarkedet fremover blir mer påvirket av nye forretningsmodeller, energipriser, lavere driftsinntekter, og høyere krav fra kunder og leietakere, sier Taveres-Cachat.

De største barrierene for å oppnå en felles standard for datadeling identifiseres i rapporten som tekniske utfordringer og behov for standardisering av informasjon; kulturelle barrierer i næringen; mangel på kunnskap om forretningsmodeller for stordata og eierskap til informasjon, samt lover og rettigheter for datahåndtering, datalagring og personvern.

Intervjuene som danner grunnlaget for rapporten, ble gjennomført i to workshoper med til sammen 80 deltakere. Prosjektpartnere og Construction City-klyngemedlemmer som deltok, var DNB eiendom, Obos, Aspelin Ramm, Veni, AF Gruppen, Smedvig, Statsbygg, Varig og Proptech Norway.

Taveres-Cachat sier i pressemeldingen at hun håper rapporten kan berede grunnen for videre arbeid som kan resultere i en felles informasjonsmodell, bedre driftsøkonomi og klimavennlige løsninger i driften av bygg.