Eroderende skråning ved Vestpynten på Svalbard høst, vinter, vår og sommer (2014–15). Bildene er tatt for å avsløre prosesser som styrer erosjon av kysten på stedet. Foto: Emilie Guegan

SINTEF klar med nye anbefalinger for kystutviklingen i Arktis

En fersk SINTEF-rapport gir anbefalinger for utforming av miljøvennlig og bærekraftig kystinfrastruktur i kalde regioner. Målet er å unngå alvorlige feil og skader.

Rapporten Development of coastal infrastructure in cold climate – Summary guideline har som mål å gi retningslinjer som industrien trenger for utforming av miljøvennlig og bærekraftig kystinfrastruktur og teknologi i kalde regioner. Anbefalinger blir gitt der det er hensiktsmessig og mulig, både når det gjelder vurderings-, design- og overvåkingsfase, skriver SINTEF i en pressemelding.

– Vi definerer kalde områder som områder der tilstedeværelsen av minst én av følgende faktorer er til stede; negativ lufttemperatur, sesongmessig frostinntrengning, sesongmessig eller flerårig isdekke på sjøen eller ferskvannet, samt permafrost. Arktis er åpenbart kjerneområdet i de kalde regionene, sier SINTEF-forsker Anatoly Sinitsyn i meldingen.

Forskerne har vurdert hvilke typer infrastruktur som i noen grad kan bli utsatt for kystprosesser, spesielt erosjon. Slik infrastruktur kan være spredt over store områder i kystsonen – på land langs kysten, i selve kystområdet og delvis offshore.

Slik infrastruktur kan omfatte kabler, lagrings- og prosesseringsanlegg for energibærere som for eksempel, hydrogen; ulike sivile infrastrukturer i kystsonen som veier, boligbygg og rullebaner; havneinfrastruktur som kaier, kystbeskyttelse, rørkryssinger, rørledninger i kystsonen, forankringspunkter for skip og flåter, fundamenter for vindturbiner, undervannsinstallasjoner for utvikling av hydrokarboner og andre mineralske energikilder, samt gravitasjonsstrukturer.

– Rapporten vil være nyttig for ingeniører og forskere som arbeider med utvikling av kystinfrastruktur i kaldt klima. Hovedmålet er å unngå grunnleggende feil i utviklingen av slike prosjekter, sier Sinitsyn.

Rapporten er utarbeidet innenfor SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology ( SAMCoT). SFI SAMCoT ble etablert av Forskningsrådet for å dekke behovene knyttet til økningen i aktiviteter i farvann som det eurasiske arktiske området, Øst-Grønland og Chukchi-havet. SFI SAMCoT har vært ledet av NTNU, administrert av NTNU, SINTEF og UNIS, og har inkludert industripartnere, nasjonale og internasjonale forskningspartnere samt offentlige partnere.