3D-printing kan gjøre hele verdikjeden for bygging digital, men utviklingen går for sakte, mener forskere. Illustrasjon: Shutterstock

3D-printing kan gjøre hele verdikjeden for bygging digital, men utviklingen går for sakte, mener forskere. Illustrasjon: Shutterstock

SINTEF etterlyser mer 3D-printing på byggeplassene

– Brukt på riktig måte, kan 3D-printing gjøre byggenæringen mer miljøvennlig og mer lønnsom. I tillegg kan vi få bedre kvalitet på byggene, sier seniorforsker Nathalie Labonnote i SINTEF. Nå vil hun ha de største aktørene på banen.

Nathalie Labonnote har fulgt utviklingen av 3D-print i byggenæringen i flere år, og sett endring i bransjen.

– Folk er nysgjerrige og samarbeider mer på tvers av fagområdene. 3D-print fører arkitekter, ingeniører og materialforskere sammen, og det har resultert i flere innovative løsninger, sier forskeren i en pressemelding.

– I tillegg til at man kan bygge på nye måter, er en av de åpenbare fordelene ved 3D-print at det ikke koster mer å få spesialtilpassede løsninger, legger hun til.

Inviterer til idékonkurranse

Kundene kan dermed bestille akkurat de egenskapene de ønsker for bygget.

Tross mulighetene, går utviklingen sakte. Det er bakgrunnen for at OBOS, SINTEF og Construction City inviterer hele bransjen til en idékonkurranse.

Labonnote, som er med i juryen i konkurransen, tror mange kvier seg for å satse på 3D-print fordi investeringskostnadene er store i begynnelsen.

– Mange sitter nok på gjerdet og venter på at noen andre skal ta det første steget, sier hun.

Må digitalisere hele byggeprosessen

Byggenæringen mangler også en god forretningsmodell for å digitaliserere hele verdikjeden.

Ingeniører og arkitekter jobber i stor grad digitalt allerede, og med 3D-print kan selve byggingen også bli digital. Og først da får man med seg hele gevinsten av digitaliseringen, mener Labonnote.

Hun håper derfor at de største aktørene kommer på banen, men tror også at mindre startups utenfor byggebransjen har mye å bidra med.

– De ser muligheter som bransjen ikke ser selv, derfor er det verdifullt å få innspill fra dem, sier Labonnote.