SINTEF Byggforsk nominert til internasjonal tunnelpris

SINTEF Byggforsk er i samarbeid med Rana Gruber nominert til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award" under Tunneling Award.

Tunneling Award, som er å regne som tunnelbransjens Oscar utdeling, blir arrangert av magasinet New Civil Engineer i samarbeid med International Tunneling Association (ITA). Utdelingen finner sted i London 4. desember.

Omfattende kartlegging

SINTEF Byggforsk er nominert til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award" for sitt arbeid med et prosjekt de har gjennomført innen bergmekanisk oppfølging ved Rana Gruber.

Ida Soon Brøther Bergh, ved SINTEF Byggforsk Geologi og bergteknikk, forteller til Byggeindustrien at det i Rana Gruber de siste årene er utført omfattende arbeid med problemstillinger knyttet til bergmekaniske forhold. Det er i den forbindelse gjennomført geologisk kartlegging, utført bergspenningsmålinger, installert overvåkningsutstyr, samt utarbeidet både 2D og 3D numeriske modeller. Data fra spenningsmålinger, laboratorietester og kartlegging er benyttet som inngangsparametere for de numeriske modellene, og data fra overvåkningsutstyret er brukt til å kalibrere 3D-modellen.

Bygger bro mellom teori og praksis

Ida Soon Brøther Bergh forteller videre at den spesielle metoden med kombinasjon av innhenting av inngangsdata, numerisk modellering og observasjon og overvåkningsutstyr, har bygget bro mellom teori og praksis i form av en realistisk numerisk modell.

Ifølge Bergh blir modellen et nyttig verktøy i forbindelse med videre planlegging av utvikling i gruven. Den veletablerte modellen gjør det mulig å studere blant annet bergmassens oppførsel rundt gruven, evaluere totalstabiliteten i gruven og teste ulike driftsalternativer.

Sindre Log også nominert

Sindre Log

Byggeindustrien har tidligere skrevet om at Sindre Log fra Robbins Company er nominert til prisen Young Tunneler of the Year, under Tunneling Award.

Sindre Log begynte hos TBM-leverandøren Robbins etter studiene og har de siste årene vært involvert på kutter- og geologisiden på flere prosjekter internasjonalt. Log er også sterkt involvert i TBMen på Røssåga, som er den første TBMen i Norge på 20 år.

29-åringen har vært aktiv i NFF helt siden han startet utdannelsen ved NTNU. Log har i flere år sittet i NFFs komite for informasjon og samfunnskontakt og han var blant de som tok initiativet til å starte opp Yngres Nettverk i NFF. Log har også markert seg i det internasjonale organisasjonsarbeidet gjennom å være en av pådriverne bak ITA Young Members nettverket, som hadde sitt første offisielle møte under World Tunnel Congress (WTC) i Brasil tidligere i år.