Sikringsarbeidene er i gang i rasområdet på Li i Nittedal, der det gikk et jordras 16. september. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Sikringsarbeid i gang etter jordras i Nittedal

Spesialister fra NVE har begynt arbeidet med å fjerne masser fra toppen av gropen der det 16. september gikk et jordras på Li i Nittedal.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet et viktig skritt videre. Vi starter arbeidet med å sikre rasområdet på Li så raskt som mulig, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i en pressemelding på kommunens nettsider.

Sikringsarbeidet som startet i forrige uke, utføres med en gravemaskin med ekstra lang arm, slik at maskinen kan stå langt unna rasgropen, og massene blir kjørt vekk med lastebil.

Når denne jobben er ferdig, skal vegetasjonen nede i rasgropen fjernes før det lages en motfylling og stabilisering med kalksement.

Kostnadene i forbindelse med raset etter fire uker var om lag 3,5 millioner kroner, ifølge kommunen. Kostnadene er først og fremst knyttet til vakthold og geotekniske undersøkelser.

Det er for tidlig å si noe sikkert om de totale kostnadene knyttet til raset.

25 husstander måtte evakuere etter jordraset på Li i Nittedal 16. september. Området er fremdeles evakuert og sperret av etter funn av kvikkleire både nord og vest for rasstedet. 1. oktober fikk beboerne i fire av 25 evakuerte boliger flytte hjem igjen.

Det er ikke kjent når de resterende beboerne får flytte tilbake. Ingen personer ble skadd i raset.