Det er 16 måneder siden AF Gruppen trodde de skulle starte byggingen av 23 kilometer firefelts E6 mellom Roterud og Storhove i Innlandet . Mye tyder på at totalentreprenøren fortsatt må smøre seg med en god del tålmodighet. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.

Det er 16 måneder siden AF Gruppen trodde de skulle starte byggingen av 23 kilometer firefelts E6 mellom Roterud og Storhove i Innlandet . Mye tyder på at totalentreprenøren fortsatt må smøre seg med en god del tålmodighet. Illustrasjon: Norconsult/AF Gruppen.

Ett hinder borte i omstridt Nye Veier-prosjekt – men AFs oppstart er fortsatt i det blå

Et ferskt vedtak i Miljødirektoratet fjerner ett av hindrene for utbyggingen av ny E6 forbi Lillehammer. Men Nye Veier kan fortsatt ikke antyde oppstarttidspunkt for det forsinkede milliardprosjektet. Selskapet har heller ingen garantier for at de kommer i mål med sluttforhandlingene med AF Gruppen.