Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt. Foto: Skanska
Prosjektet gjennomføres i utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt. Foto: Skanska

Sikret seg storkontrakt for grunnarbeider på Googles datasenter i Skien

Skanska har signert kontrakt med Google-eide WS Computing AS for gjennomføring av forberedende arbeider for deres nye datasenter i Skien.

Kontrakten har en verdi på 1,1 milliarder kroner og inngår i ordrereserven for første kvartal 2024, skriver Skanska i en melding torsdag.

Kontrakten gjelder grunnarbeider og fundamenter for nytt datasenter på Gromstul i Skien kommune. Arbeidet inkluderer tomteopparbeidelse med utsprenging, utfylling av masser, betongarbeider og utbygging av vei med tilhørende infrastruktur.

– Det er svært gledelig å vinne denne jobben hvor vi virkelig får brukt kompetansen til kjernevirksomheten innenfor anlegg, hvor også vårt heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt vil være sentrale. I tillegg vil betongarbeider bli utført av byggvirksomheten til Skanska, sier Anders Geirsta, konserndirektør for anleggsvirksomheten til Skanska, i meldingen.

Prosjektet gjennomføres i en utførelsesentreprise, og i et arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og deres heleide datterselskap Marthinsen & Duvholt. Arbeidene starter umiddelbart og skal ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.