Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen og Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge, signerer kontrakten. Foto: Fornebubanen
Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen og Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge, signerer kontrakten. Foto: Fornebubanen

Signerte kontrakt på Fornebubanen

Fornebubanen og NRC Group Norge har i dag signert kontrakt for arbeidet med å koble Fornebubanen på eksisterende T-banenettverk ved Volvat nær Majorstuen.

Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

– Vi er stolte over å bidra til et så viktig infrastrukturprosjekt i Osloområdet. Fra et tidligere prosjekt, Tverrslag Skøyen, har vi erfart et godt samarbeid med Fornebubanen som kunde. Derfor er dette et prosjekt vi har hatt et sterkt ønske om å få, og vi kommer til å videreføre prosjektteamet vårt fra forrige gang. Nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge i meldingen.

– Det blir viktig å få til en vellykket påkobling av Fornebubanen til dagens T-banenettverk, og kontrakten vi signerer i dag markerer oppstarten på dette arbeidet. Vi regner dette som en utfordrende del av arbeidet med Fornebubanen, med mange hensyn å ta. Vi ser frem til et godt samarbeid med NRC Group Norge, sier Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen i samme melding.

Arbeidet NRC skal utføre omfatter innføring av Fornebubanen til Majorstuen stasjon. Fornebubanens inngående løp skal kobles på Røabanens inngående spor inne i eksisterende Volvattunnel. Utgående spor mot Fornebu skal kobles på Røabanens utgående spor ved Frognerbekken etter Volvat bru og deretter gå inn i ny kulvert og enkeltsporet tunnel mot Fornebu.

Dagens Volvattunnel fra påkobling Fornebubanen mot Majorstuen, inkludert kulvert under Thaulows vei, skal utvides og reetableres i samsvar med dagens krav i teknisk regelverk.