Illustrasjonsfoto: Nicolais Tourrenc
Illustrasjonsfoto: Nicolais Tourrenc

Fornebubanen har innstilt entreprenør til byggentreprise

NRC Group Norge er innstilt til å utføre arbeidet der Fornebubanen skal kobles på eksisterende T-bane.

Kontrakten har en estimert verdi på rundt 280 millioner kroner, opplyser Fornebubanen i en pressemelding.

Entreprisen K1A Innføring Majorstuen omfatter innføring av Fornebubanen til Majorstuen stasjon. Fornebubanens inngående løp skal kobles på Røabanens inngående spor inne i eksisterende Volvattunnel.

Utgående spor mot Fornebu skal kobles på Røabanens utgående spor ved Frognerbekken etter Volvat bru og deretter gå inn i ny kulvert og enkeltsporet tunnel mot Fornebu. 

– Dagens Volvattunnel fra påkobling Fornebubanen mot Majorstuen, inkludert kulvert under Thaulows vei, skal utvides og reetableres i samsvar med dagens krav i teknisk regelverk, skriver Fornebubanen i pressemeldingen.

Anskaffelsen omfatter også fornyelse av resten av Volvattunnelen mot Borgen. Volvat bru over Centrumsbanen (Ringen) skal byttes fra dagens bru med fastspor til prefabrikkert ståltraubru med ballastspor. Dette arbeidet utføres for Sporveien.

Entreprisen omfatter også rivning og reetablering av begge spor med strømskinner for Røabanen fra portal Volvattunnelen etter Borgen stasjon til sporveksel Holmenkollbanen for utgående spor. Tilsvarende for inngående spor, som rives og reetableres til et punkt omtrent ved Volvat bru.

– Det har vært stor interesse og god konkurranse om oppdraget. Etter forhandlinger oppnådde NRC Group Norge det beste forhold mellom pris og kvalitet. Forberedende arbeider ved Thaulows vei starter så snart som mulig. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i andre kvartal 2026. Hovedtyngden av arbeidene vil foregå i ett totalbrudd på Røabanen i 2025, forteller Hanne Wiig, prosjektleder i Fornebubanen i pressemeldingen.

Etter innstillingen følger en karensperiode på ti dager før kontraktsignering.