Fra lanseringen av signeringskampanjen. F.v. Sverre Tiltnes (Bygg21), Heidi Wolden (Kruse Smith), Jon Sandnes (BNL), Truls Nergaard (Storebrand), Jon-Olav Sigvartsen (JOS Bygg) og statssekretær Torleif Fluer Vikre.F.v. Arne Giske (Veidekke), Elisabeth Heggelund Tørstad (Asplan Viak), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse), Tor-Arne Bellika (Smart Construction Cluster), Jacob Mehus (Standard Norge), Arild Moe (AF Gruppen) og Harald V. Nikolaisen (Statsbygg).Bygg21 på Arendalsuka. Fra venstre Sverre Tiltnes, Liv Kari Skudal Hansteen, RIF, Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse, Tor Arne Bellika i Smart Construction Cluster, og Jacob Mehus, Norsk Standard. Foto: Svanhild BlakstadBygg21: Fra venstre Arne Giske, Veidekke, adm dir Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak , adm direktør Harald V. Nicolaisen i Statsbygg og Arild Moe, konserndirektør Anlegg i AF Gruppen. Foto: Svanhild BlakstadBygg21 på Arendalsuka. Foto: Svanhild BlakstadAdm dir Elisabeth Heggelund Tørstad i Asplan Viak, Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen og Arild Moe, konserndirektør Anlegg i AF Gruppen på Bygg21s arrangement tirsdag. Foto: Svanhild BlakstadBygg21 på Arendalsuka. Foto: Svanhild Blakstad

Signeringskampanjen til Bygg21 er i gang

Tirsdag gikk startskuddet for Bygg21s store signeringskampanje som skal pågå frem til desember. De første signaturene ble satt på papiret under et stort arrangement på Arendalsuka.

Direktør Sverre Tiltnes har et klart mål for kampanjen.

- Vi skal få inn minst 400 signaturer, slår han fast. Tirsdag var flere av dem i boks, da mange bedriftsledere valgte å signere på avtalen.

Dette er starten på en landsomfattende kampanje der bedrifter innen bygg og eiendom forplikter seg til å jobbe mer kostnadseffektivt og bærekraftig.

Bygg21, som er et samarbeid mellom staten og bygge- og eiendomsnæringen for å redusere kostnader, jobber for å sikre raskere boligbygging og sørge for at en av Norges største vekstnæringer utvikler seg på en effektiv og bærekraftig måte. Sekretariatet for Bygg21 har, sammen med et stort antall sentrale personer i næringen, definert beste praksis og utviklet praktiske råd som bedriftene nå oppfordres til å ta i bruk.

- Beste praksis utviklet av Bygg21 vil hjelpe oss i arbeidet med å industrialisere mer, få ned kostnadene og bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser, sier Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS.

- Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en kjempedugnad der over 100 dyktige fagfolk fra alle deler av bygge- og eiendomsnæringen har deltatt. Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å signere på at de vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21. Jeg håper samtlige virksomhetsledere i næringen er sitt ansvar bevisst og signerer på bygg21signaturen.no, sier Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister.

Bygg21signaturen.no
Bygg21 lanserer tirsdag også en ny nettside, Bygg21signaturen.no, hvor bedriftsledere i næringen kan bekrefte at de vil følge anbefalingene og krysse av på hvilke områder de vil jobbe spesielt med fremover. Bedriftene som signerer, forplikter seg også til å oppfordre samarbeidspartnere og underleverandører om å gjøre det samme. Målet er altså at minst 400 signaturer skal være på plass før Bygg21 avslutter sitt arbeid i desember i år. Bedriftene som signerer vil synes på den digitale kampanjesiden, som vil bli oppdatert fortløpende.

På lanseringsarrangementet i Arendal i dag ble BNL-sjef Jon Sandnes den aller første som får skrive under på Bygg21-signaturen, etterfulgt av blant andre konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith, Truls Nergaard i Storebrand Eiendom og Jon-Olav Sigvartsen i Jos-Bygg Norgeshusgruppen.

I Arendal arrangerte Bygg21 også en idémyldring for bransjeaktører som inviteres til å dele erfaringer med bruk av beste praksis.

- Selv om bransjeaktørene konkurrerer seg imellom har alle et felles ansvar for å videreutvikle næringen til beste for oppdragsgivere, kunder, medarbeidere og samfunn. Bygg21 bidrar til å forene oss om de viktigste utfordringene, sier Sandnes.

BNL, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har allerede forpliktet seg til å oppfordre sine medlemmer til å signere.

Bygg21 vil i løpet av høsten arrangere flere frokostmøter og regionale møter over hele landet for å markedsføre Bygg21-signaturen og beste praksis-rådene til næringen.

- Flere titalls bedrifter har sagt de vil signere i løpet av de neste par dagene. Nå blir det opp til hele næringen selv å bygge videre på fundamentet vi har laget, sier Sverre Tiltnes.

Tiltnes har en omfattende plan for å både gjøre tiltakene kjent og få næringen til å ta dem i bruk. Han er nå i gang med slagplanen for høstens maratonløp for å gjøre Bygg21-arbeidet kjent for næringens aktører over hele landet. Arbeidet avsluttes 4. desember med et avslutningsseminar i Oslo. I mellomtiden skal man ha gjennomført en rekke samlinger og informasjonsmøter fra Stavanger til Tromsø.

– Det ligger et omfattende arbeid foran oss for å gjøren næringens aktører kjent med innholdet som er laget av en samlet bygge- og eiendomsnæring - men dette er et arbeid vi virkelig ser frem til, sier Tiltnes til Byggeindustrien.

– Dette skal blant annet skje gjennom bruk av frokostmøter, regionale samlinger, sosiale og tradisjonelle medier og gjennom en signeringskampanje vil kaller ´Bygg21-signaturen´, som vil pågå gjennom høsten, legger han til.

Stor jobb
Bygg21 fikk i sin tid følgende oppdrag av regjeringen: Finn løsningene som kan gjøre bygge- og eiendomsnæringen mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv. Siden 2017 har mer enn 100 av næringens representanter, sammen med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, vært med på å definere beste praksis på viktige områder - noe som har resultert i flere rapporter og veiledere. De siste ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i mars.

– Dette er et arbeid hvor hele næringen har engasjert seg - og det vi har svart ut er gjort av næringen og virksomhetene selv - og det vi sammen har levert er beste praksis-eksempler. Dette arbeidet skal rett og slett være en oppsummering av hva som er beste praksis i 2019, påpeker Tiltnes.

Han er optimistisk med tanke på arbeidets videre fremtid i næringen, og har stort håp om at sluttresultatene vil benyttes.

– Vi har ingen forventninger om at alle skal bruke alt – men at så mange som mulig kan bruke deler av arbeidet som er lagt ned. Dette er ikke noen ny standard som er utarbeidet, men et sett eksempler og beste praksis-samlinger, som skal kunne være en del av en oppskrift på hva man skal huske på fra andre gode og gjennomførte prosjekter. Jeg har ennå ikke møtt noen som ikke kan finne inspirasjon innen dette grunnlaget. Det er bare oppsider ved å bruke beste praksis, sier Tiltnes.

Det som har fått mest fokus og oppmerksomhet fra næringen er arbeidet med relasjonskompetanse.

– Det er mange som har sett på dette. Det å utvikle og sette opp bygg består av samhandling mellom mange aktører. Man skulle tro vi hadde god kompetanse på relasjoner i byggenæringen - men når vi har konkretisert dette, så får vi tilbakemeldinger om at dette er nytt og er noe mange har grepet fatt i, påpeker han

Et viktig moment for høstens arbeid omfatter flere frokostmøter på Sentralen i Oslo.

– Her deler vi gode historier, fortalt av noen av dem som har erfart nytten av å benytte beste praksis. Deltakerne vil få inspirasjon og kunnskap om de gode tiltakene som vil lønne seg for bedriftene og for samfunnet. Dessuten vil vi arrangere regionale seminarer for virksomhetsledere og prosjekt- og oppdragsledere. Seminarene arrangeres av fellesskapet Norsk Eiendom, NKF, EBA, Byggmesterforbundet, RIF, Virke og Bygg21, - med Bygg21 som teknisk arrangør. Disse går av stabelen rekke steder rundt i landet, utdyper Bygg21-direktøren.

4. desember avsluttes lanseringskampanjen og da skal de ha en statistikk som sier hva man har lært av konkretiseringshandlingene – og lage en felles oversikt.

– Vi skal ha et arrangement på Sentralen 4. desember klokken 13-15 – der og da avsluttes Bygg21. Her skal vi kunne vise frem hva som er beste praksis – og at ballen har begynt å rulle. Jeg vet at noen, når den tid kommer, har tatt på seg en støtterolle og bidrar til å jobbe videre med hva som er kommet frem, legger Tiltnes til.

Byggelig
På arrangementet i Arendal ble også den helt nye appen og nettsiden Byggelig lansert. Det er en app og nettside som skal sikre en praktisk og enkel bruk av arbeidet som er lagt ned gjennom Bygg21-rapportene. Håpet er at dette kan bli et praktisk hjelpemiddel også ute på landets byggeplasser.

- Dette er Bygg21s gave til byggeprosjektene, sier en fornøyd Sverre Tiltnes.