SGF Entreprenør-selskap kjøper del av Creative Technology Norway

Lillehammer Tekniske Byrå AS (LTB), som er eid 60 prosent av SGF Entreprenør, kjøper avdeling for systemintegrasjon fra Creative Technology Norway AS (CT Norge).

– Virksomheten overdras med alle ansatte, tilhørende prosjekter og aktiva. Kjøpet forventes gjennomført 01.10.2023, heter det i en pressemelding.

– Når CT tok den strategiske beslutningen om å gå ut av markedet for systemintegrasjon var det naturlig for Lillehammer Tekniske Byrå å innlede en dialog om en mulig overtagelse. Vi er svært fornøyde med å ha oppnådd en avtale der fagkompetansen innen systemintegrasjon i CT og LTB på nytt samles under ett tak. Med denne transaksjonen er LTB nå etablert som den klare markedslederen i Norge og vi ser frem til å videreutvikle vår virksomhet til det beste for kunder, leverandører, ansatte og eiere, sier daglig leder for LTB, Børre Linberg.

Han peker på at de med denne transaksjonen vil styrke sin kjernekompetanse innen lyd, lys, sal og scene. Selskapet skal nå ha en samlet ordrereserve på over 150 millioner kroner.

– Vi får nå igjen tilgang til gode verkstedfasiliteter her på Lillehammer og vi har nå en optimal infrastruktur med tanke på fremtidige prosjektleveranser. Med kjøpet av CT sin installasjonsvirksomhet, og vårt tidligere erverv av salgs- og distribusjonsvirksomheten i Atendi så har LTB i løpet av et drøyt år gått fra å være en oppstartsbedrift til å bli en komplett installasjons- og produktleverandør i et stadig voksende marked, sier Linberg.

LTB sitt hovedkontor vil som tidligere være lokalisert på Lillehammer.

Hovedaksjonær i LTB er SGF Entreprenør med en eierandel på 60 prosent. SGF Entreprenør eies av Stokke Industri AS og tidligere ledende ansatte fra blant annet AF Gruppen og ØMF Fjeld. Resterende 40 prosent eies av ansatte og styremedlemmer i selskapet.

– CT Norge mener at en industriell eier med lokal forankring i Norge er det som best kan tilrettelegge for fortsatt vekst og utvikling innen systemintegrasjon. Vi har hatt fokus på å finne en løsning som sikrer fremtiden til hele vår systemintegrasjonsvirksomhet, sier daglig leder i CT Norge, Jan-Inge Ingebrigtsen, i meldingen.