Et prosjekt skal se på risikostyring med digitale verktøy. Foto: Thomas Haugersveen

Ser på tryggere prosjekter med RiskBIM

En prosjektgruppe med flere aktører innen samferdsel, prosjektering og prosjektledelse ser nå på smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter.

Nå har prosjektet fått tildelt 6,8 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Bane NOR, Statens vegvesen, Institutt for Energiteknikk, COWI, Multiconsult og NTNU står bak prosjektet, kalt RiskBIM.

- Tilbakemeldingen fra forskningsrådet har vært overveldende positiv. I følge svaret fra forskningsrådet har prosjektet «et meget stort verdiskapingspotensial for offentlig sektor og deres brukere, godt over det som er normale forventninger på sammenlignbare områder», sier Arnstein Skogset, fagleder RAM og Sikkerhet, Utbyggingsdivisjonen Bane NOR i en pressemelding.

Bane NOR er prosjektansvarlig, og IFE vil være hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult har både finansierende og utførende roller, og NTNU vil ha en utførende rolle. Budsjettet for prosjektet er 15 millioner kroner, hvor halvparten er egeninnsats i form av arbeidstimer fra deltagerne. Prosjektet har en varighet på tre år.

- Fokuset i prosjektet vil være å forbedre arbeidsprosesser og dataflyt, og utvikle metoder og verktøy for risikohåndtering og visualisering av risiko og statusinformasjon, sier Arnstein Skogset.

Prosjektet skal forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) og SHA (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) ved å utnytte potensialet som ligger i BIM (Building Information Model) og tilhørende verktøy.

- Tanken er at dette vil forbedre og effektivisere analyseprosessen, gi økt bevissthet på forhold som må utbedres under prosjektering, støtte tidlig identifisering av risikoreduserende tiltak, og hjelpe til med kontinuerlig og effektiv oppfølging av status på risikoforhold. Prosjektet vil gi et solid løft for forbedret risikostyring i samferdselsprosjekter, sier Skogset.

Innen jernbane har det allerede en stund vært fokus på å bruke resultater fra RAMS og SHA i BIM-modeller, men dette har vært på et overordnet nivå og i hovedsak enkle modeller.