Bane Nor har gitt denne modellen av Follobane-TBMen dronning Eufemia i gave til Norsk fjellsprengningsmuseum. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum.
Bane Nor har gitt denne modellen av Follobane-TBMen dronning Eufemia i gave til Norsk fjellsprengningsmuseum. Foto: Morten Reiten/Norsk vegmuseum.

Sendte «Dronning Eufemia» på museum

11. september 2018 var TBM-en «Dronning Eufemia» ferdig med å bore det ene tunnelløpet fra Åsland mot Oslo på Follobanen. Nå er en versjon av denne TBM-en i miniatyr gitt i gave fra Bane Nor til Norsk fjellsprengningsmuseum.