Baard Schumann

Selvaag Bolig satser tungt i Follo

Selvaag Bolig har etablert eget kontor på Vinterbro som skal lede selskapets satsing i Follo-regionen og Østfold. Selskapet har nå tomter til over 1.000 boliger i området og vurderer ytterligere investeringer.   

Administrerende direktør Baard Schumann sier at Folloregionen vil være et prioritert område for Selvaag Bolig fremover.

– Vi satser utelukkende i storby-områder og det er naturlig for oss å styrke tilstedeværelsen vår i Follo-regionen. Området er i sterk vekst, har høy kjøpekraft og det pågår tunge infrastrukturinvesteringer. Alt ligger derfor til rette for at vi kan bygge store og gode prosjekter her fremover, sier Schumann.

Det nye kontoret vil bli ledet av regionsjef Even Bakke. Kontoret skal også bemannes med to til tre prosjektsjefer.

– Eiendomsutvikling handler i høy grad om lokalkunnskap og vi ser fra tidligere satsinger at lokal tilstedeværelse er helt nødvendig for å sikre god fremdrift, stedstilpassing og dialog med lokale myndigheter og naboer, sier Schumann.

Selvaag Bolig har nå tomter til over 1.000 boliger i Ski og Ås.

Den siste tomten ble kjøpt 2. mai og ligger i Grenseveien 10/ Myrfaret 1 i Ås kommune rett over grensen fra Ski. Tomten er nå under regulering og det forventes at den vil kunne gi om lag 400 boliger.

Disse prosjektene jobber de med:

- Solberg øst (Ås) – ca. 250 boliger med første salgsstart høsten 2018
- Langhus senter (Ski) – ca. 250 boliger med første salgsstart første kvartal 2019
- Grenseveien (Ås) – ca. 400 boliger med første salgsstart høsten 2019
- Kirkeveien (Ski) – ca. 200 boliger med første salgsstart medio 2020 . 50-50 samarbeid mellom AF Gruppen og Selvaag Bolig.
- Moss Glassverk (Jæløya) – ca. 400 boliger. De 350 første er allerede bygget.
Det nyetablerte kontoret skal også lede selskapets satsing i Østfold.