- Skiftet kommer enda tidligere enn vi trodde, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig: Bedre nyboligsalg i alle markeder

Selvaag Bolig solgte 216 boliger for til sammen 788 millioner kroner i første kvartal.

- Det er gledelig å se at nyboligmarkedet er på vei tilbake slik vi forventet. Skiftet kommer enda tidligere enn vi trodde. Det er betydelig større interesse nå enn i andre halvår 2017 og i februar og mars har salget har vært jevnt og godt i alle prosjektene våre, sier administrerende direktør Baard Schumann.

- Vi har en sterk posisjon i markedene vi satser og ser lyst på utviklingen videre, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Det ble det igangsatt bygging av 102 boliger. 54 boliger ble ferdigstilt, og 59 ble overlevert til kjøper. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig 1 511 boliger under bygging og 19 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter endte salget i første kvartal på 185 boliger til 693 millioner kroner.

I første kvartal 2017 solgte Selvaag Bolig 190 boliger med en samlet verdi på 984 millioner kroner. Bruttosalget i første kvartal 2017 var på 238 boliger.