Finnsåstunnelen på Årdalstangen er blant de tre tunnelene langs fv. 53 som skal oppgraderes. Foto: Google Maps

Seks entreprenører vil oppgradere tre tunneler i Årdal

Tre tunneler fra 80-tallet skal oppgraderes i Årdal i Sogn. Anbudsåpningen fra før jul viser at Bertelsen & Garpestad er lavest blant seks entreprenører.

Konkurransen gjelder tre tunneler langs fv. 53, den 2.412 meter lange Finnsåstunnelen, den 1.549 meter lange Steggjatunnelen og den 658 meter lange Kolnostunnelen.

Tunnelene ligger i Årdal på veien som knytter industribygda sammen med Lærdal kommune og ferjekaien Fodnes med sine hyppige avganger til Manheller i Sogndal kommune.

Bertelsen & Garpestad er lavest på oppdraget med 148.872.491 kroner.

Flage Maskin følger nærmest med 150.897.389 kroner.

Deretter følger Implenia (157.761.127), Mesta (158.292.842,95), Birkeland Entreprenørforretning (166.417.867) og Kruse Smith Entreprenør (169.137.316,85).

Statens vegvesen står for utlysingen og tilbudsåpningen, mens den nye vegadministrasjonen i fylket Vestland skal evaluere tilbudene og tildele oppdraget.

Arbeidet vil trolig starte tidlig i 2020, og alle tunnelene skal være ferdig rehabilitert innen utgangen av 2021.